Bezpieczna szkoła

dscf337722 września dzieci z klasy Ia poznały drogę ewakuacji oraz sposób jej oznakowania. Pierwszoklasiści nauczyli się szybko i bezpiecznie opuszczać budynek w sytuacji zagrożenia - schodząc pojedynczo prawą stroną schodów zgodnie z kierunkami określonymi przez znaki ewakuacyjne.

Dowiedzieli się również, że przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej starając się trzymać głowę jak najniżej, ze względu na mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń i korytarzy. dscf3378Usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie – sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas przechodzenia przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian oraz trzymać się za ręce, by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu. Treści związane z ewakuacją występują w podstawie programowej, są też elementem innowacji pedagogicznej „Rozważnie, bezpiecznie i zdrowo” realizowanej w naszej szkole w roku 2016/2017.

Bożena Szymańska

GALERIA ZDJĘĆ