Informacja dla rodziców uczniów klas VII

2496871 egzamin szkola 657 323Szanowni Państwo, na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie ukazały się pierwsze informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

https://www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/

Na dzień dzisiejszy aktywne są zakładki: O egzaminie (zasady przeprowadzenia egzaminu), Podstawa Programowa i Informatory (dotyczą poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych).