112

megamisja2

  

CCI20170516 

certyfikat

 

CCI20170213

 

etw certificate 132042 pl 1 1

 

Obraz 25

 

logo knm 780x466

 

b n logo 1

 

Jestem częścią przyrody

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ INNOWACJI

Głównym zadaniem innowacji pedagogicznej, o której mowa, jest połączenie wszystkich działań prośrodowiskowych realizowanych w naszej szkole w całość, według ustalonego harmonogramu. Każdy uczeń naszej szkoły może i powinien dbać o przyrodę wokół siebie, a wychowany w takim duchu będzie "zarażał" swoimi poglądami rodziców i sąsiadów. Innowacja przewiduje rozszerzenie materiału o problematykę ekologiczną wykraczającą poza treści programowe dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Chcemy, aby uczniowie naszej szkoły i ich nauczyciele postrzegali nasze działania jako celowe i konieczne, dlatego zapraszamy do realizacji tej innowacji wszystkich uczniów klas IV-VI.

mgr Bożena Leśnowolska

mgr Agnieszka Czech

mgr Anna Bujska

mgr Sylwia Greliak