Kryteria oceniania

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA UCZNIÓW

Klasy IV - VII

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA UCZNIÓW

Klasy I - III