Grono pedagogiczne

Dyrektor: mgr Jolanta Plesiewicz
Wicedyrektorzy: mgr Małgorzata Jaszczyk, mgr Elżbieta Siedlecka

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: mgr Izabela Aderek, mgr Elżbieta Bernat, mgr Agnieszka Czech, mgr Małgorzata Jaszczyk, mgr Anna Leksińska, mgr Anna Majcher, mgr Monika Malinowska, mgr Jolanta Morawiec, mgr Jolanta Plesiewicz, mgr Anna Płowiec, mgr Małgorzata Skrzypczyńska, mgr Marzena Stawiarska, mgr Teresa Szaruch, mgr Monika Malinowska (w zastępstwie za mgr Agnieszkę Szeligę), mgr Bożena Szymańska, mgr Elwira Woźna, mgr Julita Zych,

Nauczyciele języka polskiego: mgr Marzena Jakubowska, mgr Izabela Kiraga, mgr Krystyna Trojanowska.

Nauczyciele historii: mgr Marlena Kiech, mgr Izabela Kiraga.

Nauczyciele języka angielskiego: mgr Michał Michalski, mgr Ella Pawlak, Adrianna Kurowska (w zastępstwie za mgr Agatę Petrzak).

Nauczyciele języka niemieckiego: mgr Agnieszka Czech, mgr Katarzyna Pecelt.

Nauczyciele matematyki: mgr Sylwia Greliak, mgr Katarzyna Klich-Charicka, mgr Honorata Maciejewska, mgr Hanna Sokołowska.

Nauczyciele przyrody: mgr Bożena Leśnowolska, mgr Anna Majcher, mgr Elżbieta Siedlecka.

Nauczyciele religii: ks. mgr Bartłomiej Grzebuła, mgr Aneta Asendy, mgr Małgorzata Walasik.

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie: mgr Bożena Leśnowolska.

Nauczyciele zajęć komputerowych: mgr Katarzyna Klich-Charicka, mgr Sylwia Greliak, mgr Cezary Rogala.

Nauczyciele zajęć technicznych:  mgr Honorata Maciejewska, mgr Małgorzata Skrzypczyńska.

Nauczyciele muzyki i plastyki: mgr Agata Kowalczyk, mgr Cezary Rogala. 

Nauczyciele wychowania fizycznego: mgr Anna Kucharczyk, mgr Konstanty Wieczorek, mgr Monika Rąbkowska (w zastępstwie za mgr Krzysztofa Pramika),

Nauczyciele bibliotekarze:  mgr Justyna Bartha, Magdalena Bąk, mgr Marlena Kiech.

Nauczyciele - wychowawcy świetlicy: mgr Iwona Kacprzak, mgr Jolanta Wielgus.

Pedagog: mgr Anna Stefanik - Chochlewicz.

Psycholog: mgr Karolina Konopka.

Logopedzi: mgr Elżbieta Bernat, mgr Jolanta Morawiec.

Terapeuci pedagogiczni: mgr Bożena Szymańska, mgr Julita Zych.

Oligofrenopedagog: mgr Anna Bujska.

Nauczyciel wspomagający: mgr Hanna Sokołowska.