112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Szkolny Klub Sportowy 2019

SKS logoPubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach realizuje w terminie od 1 lutego do 15 grudnia 2019 roku program Szkolny Klub Sportowy 2019.

mysz

Celem programu jest:

1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;

3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
5) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Główne zadania programu:


Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie.
Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.
Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60 - minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15 - osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.
Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci i młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły.

Prowadzące zajęcia:

animated womens football and soccer image 0006p. Anna Kucharczyk – grupa dziewcząt

środa godz. 15:00-16:00

czwartek godz. 15:00-16:00

Atletas 82881

p. Monika Rąbkowska  – grupa mieszana

wtorek godz. 16:50-17:50

środa godz. 15:00-16:00 

    

 

                                                    

 p. Jolanta Wielgus – grupa mieszana

                                         wtorek godz. 15:00-16:00                                

      środa godz. 15:00-16:00

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 17.01.2017 roku dotyczącej Programu "Szkolny Klub Sportowy" w ramach rozwijania przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w roku 2017, realizatorem zadania w województwie mazowieckim jest Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza.

                                                       

ministerstwo

Dyrekcja szkoły