112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Szkolne koło PCK

Znalezione obrazy dla zapytania pck

Nasze działania:

- Dlaczego warto biegać?

Wstęp: Polski Czerwony Krzyż to najstarsza polska organizacja humanitarna.  
W Białobrzegach aktywnie działa Oddział Rejonowy pod kierunkiem Prezesa pana Stanisława Kośli. Aktywizuje do pracy Szkolne Koła PCK i organizuje akcje Honorowego Krwiodawstwa.
Uczniów chętnych do niesienia pomocy innym, promowania idei humanitaryzmu
i bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka zachęcamy do wstępowania
w szeregi Szkolnego Koła PCK.

100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża
18 stycznia 1919 roku w Warszawie powstała najstarsza polska organizacja humanitarna Polski Czerwony Krzyż.
Korzenie tej organizacji znajdujemy już w Zaborze Rosyjskim 1 869 roku.
W 1915 roku Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża podjął decyzję o utworzeniu polskiej sekcji Czerwonego Krzyża.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski 18 stycznia 1919 roku zwołano  naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się w działaniu ideałami Czerwonego Krzyża. Organizacje te podczas narady odbywającej się pod patronatem Heleny Paderewskiej  utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża.
Po zatwierdzeniu przez rząd statutu Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża na zebraniu konstytucyjnym 27 kwietnia 1919 wybrano Zarząd Główny, którego prezesem został Paweł Sapieha, a po jego rezygnacji Helena Paderewska.
 Nazwa „Polski Czerwony Krzyż” funkcjonuje od 1927r.

Założycielem Czerwonego Krzyża – organizacji międzynarodowej był Jean Henry Dunant – laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1901 roku. Poruszony ogromem nieszczęścia, które zobaczył podczas najkrwawszej bitwy pod Solferino we Włoszech rozpoczął działania w celu zorganizowania pomocy na polach bitwy. Podczas międzynarodowej Konferencji w Paryżu, w której wzięło udział 14 oficjalnych delegacji krajów europejskich oraz wielu obserwatorów większość idei Henry Dunanta została zaakceptowana,
Dzień 29 października 1863 r. uznany został za dzień powstania Czerwonego Krzyża.
Przyjęto również wspólny znak ochronny – czerwony krzyż na białym tle.


Pierwsze Szkolne Koła PCK powstały w roku 1921 r.
Do zadań Kół należy:
• pomoc potrzebującym uczniom
• promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka
• działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację  dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej
• opieka nad Klubami Wiewiórka
• kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie
• przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK

 (opracowano na podstawie https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Czerwony_Krzyż) BN