112

superkoderzy logo

 

megamisja2  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1

logo knm 780x466

 

b n logo 1

 

Szkolne koło PCK

wiewiórkaa 1Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) są koła, kluby, grupy i inne zespoły, w których są zrzeszeni członkowie. Są to tzw. jednostki podstawowe.

Taka jednostka podstawowa powstała w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2015/2016 i jest to Klub Wiewiórka. Celem Klubu jest wykształcenie u dzieci w wieku wczesnoszkolnym postawy pomocy potrzebującym oraz nawyków dbałości o zdrowie. Klub ten ma za zadanie kształtować podstawowe nawyki zdrowego stylu życia, popularyzować zasady bezpieczeństwa oraz przygotowywać dzieci do dalszej działalności w PCK. W ramach działalności Klubu Wiewiórka przeprowadzano z dziećmi pogadanki, rozwiązywano krzyżówki o tematyce związanej z dbałością o zdrowie, wykonywano różnego rodzaju prace plastyczne na ten temat.
Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który:
1. codziennie rano i wieczorem myje zęby,
2. poddaje się przeglądowi zębów i uczęszcza do stomatologa co najmniej dwa razy do roku,
3. przestrzega zasad higieny osobistej i otoczenia
4. niesie pomoc potrzebującym.12356040 1008153235894604 1319114550 o