Terapia logopedyczna

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.


Zadania logopedy szkolnego:

- przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów,

- diagnozowanie logopedyczne,

- organizowanie pomocy logopedycznej,

- prowadzenie terapii logopedycznej,

- podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,

- wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

Terapię logopedyczną w naszej szkole prowadzą: 

mgr Elżbieta Bernat i mgr Jolanta Morawiec

DLA RODZICÓW:

Ćwiczenia w domu - terapia bezdźwięczności

Ćwiczenia w domu - terapia rotacyzmu

Ćwiczenia w domu - gimnastyka warg, policzków i języka