Nauka pierwszej pomocy

dscf353615 grudnia 2016 roku odbyło się szkolenie uczniów klas pierwszych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, które jest elementem innowacji pedagogicznej „Rozważnie, bezpiecznie i zdrowo” realizowanej w naszej szkole w roku szkolnym 2016/2017.

Dzieci najpierw obejrzały film instruktażowy, a potem same uczyły się udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej – sprawdzały, czy osoba poszkodowana oddycha, układały ją w pozycji bocznej, wykonywały czynności resuscytacyjne wykorzystując do tego manekin Mini Ania, który nasza szkoła otrzymała od fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Szkolenie przeprowadziła mgr Teresa Szaruch. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały książeczki „Mądre Myszki radzą wszystkim”, które zawierają zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych – w kontaktach ze zwierzętami, podczas wypoczynku w górach i nad wodą oraz bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych, grzewczych i gazowych. Dzięki książeczce poznają także zasady bezpieczeństwa pożarowego, zasady zawiadamiania służb ratowniczych w przypadku znalezienia niewybuchów i niewypałów, niebezpieczeństwa płynące z wypalania traw i palenia śmieci w piecach grzewczych.

Bożena Szymańska

GALERIA ZDJĘĆ