Ślubowanie uczniów klas pierwszych

img 999411 października 2017 roku w naszej szkole, odbyła się piękna uroczystość - Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych. W tym roku do uroczystego ślubowania przystąpiło 78 uczniów z czterech klas pierwszych. To niezwykle ważny dzień dla pierwszoklasistów, ich wychowawców i rodziców. 

Wszystkich zebranych powitała dyrektor szkoły pani Jolanta Plesiewicz. Ciepłe słowa do dzieci skierował wiceburmistrz Mieczysław Danielewicz. Ks. kanonik Artur Hejda – proboszcz parafii udzielił pierwszakom błogosławieństwa.  Radę Rodziców reprezentowała wiceprzewodnicząca pani Ewelina Gębska - Pawłowska. img 9990Uczniowie w obecności zaproszonych gości, Grona Pedagogicznego, rodziców i całej społeczności szkolnej złożyli uroczysty akt ślubowania na sztandar szkoły. Dzieci pięknie śpiewały piosenki i deklamowały wiersze, tańczyły – wszystko po to, by przed pedagogami i rodzicami pokazać, że z chęcią przystępują do nauki, wiele już potrafią i są gotowe do przyjęcia w poczet uczniów szkoły. Rodzice i zebrana na sali społeczność szkoły żywiołowo oklaskiwała młodych wykonawców. img 9982Aktu pasowania na ucznia dokonała pani dyrektor Jolanta Plesiewicz przy udziale pań: Małgorzaty Jaszczyk i Elżbiety Siedleckiej – wicedyrektorów szkoły. Dyrekcja szkoły życzyła dzieciom pomyślności w zdobywaniu wiedzy. Licznie zgromadzeni rodzice pierwszaków nie ukrywali wzruszenia i dumy ze swoich pociech, które wkroczyły oficjalnie na uczniowski szlak. Pięknym akcentem były życzenia i podziękowania, które chór szkolny wyśpiewał dla nauczycieli oraz pracowników szkoły z okazji ich święta. img 9978Życzenia dla całego Grona Pedagogicznego i wszystkich pracowników szkoły przekazali również: wiceburmistrz Mieczysław Danielewicz, przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Na zakończenie uroczystości uczniowie klas pierwszych otrzymali dyplomy.

Izabela Aderek

GALERIA ZDJĘĆ