Nauczyciele uczący w naszej szkole:

Dyrektor mgr Jolanta Plesiewicz

Wicedyrektorzy: mgr Małgorzata Jaszczyk, mgr Elżbieta Siedlecka


Aby zobaczyć nazwiska nauczycieli uczących w naszej szkole prosimy o wybranie nazwy przedmiotu w menu po lewej stronie.