1a1c1d1e

DROGI RODZICU!

Jeżeli Twoje dziecko:

potrafi zadawać pytania i wysłuchać odpowiedzi,
rozumie polecenia formułowane przez dorosłych,
potrafi zwrócić się o pomoc,
potrafi się przedstawić, wie ile ma lat i gdzie mieszka,
chętnie bawi się z rówieśnikami w gry i zabawy dziecięce, przestrzegając reguł,
interesuje się książkami i opowiadanymi historiami,
opowiada historyjki do obrazków,
potrafi podzielić proste słowa na sylaby (np. mama, tata),
rysuje, maluje, lepi z plasteliny i potrafi posługiwać się nożyczkami,
podczas rysowania, zabawy – potrafi skupić się na zadaniu i stara się doprowadzić je do końca,
potrafi liczyć, dodawać i odejmować na przedmiotach i na palcach,
umie pokazać prawą i lewą stronę to znaczy, że z powodzeniem rozpocznie naukę w pierwszej klasie.

Jeżeli Twoje dziecko chce iść do szkoły, a w większym lub mniejszym stopniu radzi sobie w wymienionych wyżej zakresach, na pewno da sobie radę w pierwszej klasie.
14 listopada 2013 r. weszła w życie tzw. ustawa sześciolatkowa. Zawarte w niej rozwiązania wprowadzają regulacje dotyczące obejmowania obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. Datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r.

Od 1 września 2014 r. klasy pierwsze będą liczyły do 25 uczniów. Rozwiązanie to ma docelowo dotyczyć klas I-III (we wrześniu 2014 r. - klasy pierwsze, we wrześniu 2015 r. - klasy pierwsze i drugie, od września 2016 r. - klasy I-III). Przepis wchodzi w życie 1 września 2014r.

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - w szkołach podstawowych, w których utworzony będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasy I według wieku, począwszy od najmłodszych.

Od 1 września 2014 r.:
obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.;
spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców (wniosek rodziców);


Od 1 września 2015 r.:
obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).


szczegóły na stronie
www.men.gov.pl/mam6lat
1b
1f1113placzabaw