Statut i Wewnątrzszkolny System Oceniania Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.E.N. w Białobrzegach
Imprezy szkolne w PSP nr 1 im. KEN w roku szkolnym 2014/2015
Harmonogram konkursów
Kalendarz roku szkolnego 2014/2015
Program pracy dydaktyczno – wychowawczej PSP Nr 1 im. KEN w Białobrzegach realizowany w roku szkolnym 2014/2015
Program profilaktyki
Lista wychowawców klas
Koncepcja pracy szkoły
Procedury bezpieczeństwa
Karta zgłoszenia dziecka do klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach
regulamin wycieczek szkolnych
Lektury w klasach IV- VI
Koncepcja pracy szkoły na rok 2013/2014