Miasto i Gmina Białobrzegi
Starostwo Powiatowe
Gimnazjum w Białobrzegach
Kuratorium Oświaty
Biblioteka Publiczna
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury