Realizujemy projekty

Projekt

„Obchody 40-lecia powstania PSP im. KEN – uroczystość promująca gminę i miejscowość”

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach osi 4 LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

leader-kolorLogo LGDflaga-UEPROW-2007-2013


Projekt
„Dziecięca Akademia Przyszłości”

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizujemy projekty_html_m7720dbdb Realizujemy projekty_html_m630115d2