Samorząd Uczniowski klas IV - VI
Opiekunki:
mgr Katarzyna Klich