Hymn Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej

w Białobrzegach


słowa: Henryk Morawski
muzyka: Janusz Ćwikła


Płynie wartko nasza Pilica
poprzez Białobrzegi i las,

i unosi na falach tradycję
Komisji dni wielkich blask.

Księgi otwieramy codziennie
by bohaterski poznać czas,
by pracą, nauką sumienną
przez trudy sięgnąć do gwiazd!

Nasza białobrzeska szkoło,
My wiedzy twej bliskie słońca
i twoich nauk mądry kłos
w świat poniesiemy bez końca,
gdziekolwiek nas rzuci los!

Choć naszej szkoły jasne okna

i ławek szkolnych długi rząd,
innych do siebie przyjmą jutro-
zawsze powiemy- my STĄD!

I choć popłyniemy daleko,
w nieznany horyzont i kres-
wzruszeni wyznamy z poetą,
że oczy pełne są łez!
Nasza białobrzeska szkoło,
My wiedzy twej bliskie słońca
i twoich nauk mądry kłos
w świat poniesiemy bez końca,
gdziekolwiek nas rzuci los!