Poniżej znajdziecie Państwo informacje o konkursach organizowanych
w PSP nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach

Profilaktyczne KABECJANIE DAJĄ RADĘ

KABECJANIE DAJĄ RADĘ

„Kabecjanie dają radę” – to edukacyjny projekt profilaktyczny realizowany od lutego do maja w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Białobrzegach w klasach II i III. Jest to projekt obejmujący szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa dzieci w najbliższym otoczeniu – w domu, w szkole, na drodze czy podczas zabawy.
Kabecjanie to kosmici z planety Bezpieczeństwa i Rozwagi, którzy przybyli na Ziemię z ekspedycją badawczą. Ich przywódcą jest niezwykle mądry Smok Mądragon. Razem z Kabecjanami dzieci uczą się i poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Organizatorami projektu są Kredyt Bank, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A , Stowarzyszenie Laboratorium Troski, Polski Czerwony Krzyż.
Patronat honorowy objęli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji , Komenda Główna Policji , Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.
Cele ogólne projektu :
- zwiększenie bezpieczeństwa w środowisku rozwoju dziecka poprzez kształtowanie i utrwalanie prawidłowych , bezpiecznych zachowań w domu , szkole, na drodze i podczas zabawy, a w konsekwencji zmianę złych przyzwyczajeń zarówno w śród dzieci jak i dorosłych
- zwiększenie świadomości i wiedzy na temat zachowań i sposobów tworzenia środowiska przyjaznego bezpiecznemu rozwojowi dziecka, poprzez udostępnianie profilaktycznych narzędzi, oraz zwiększenia dostępu do przydatnych informacji i źródeł w serwisie internetowym
- zmniejszenie liczby wypadków i urazów niezamierzonych w śród dzieci
- wsparcie lokalnych wysiłków skierowanych na tworzenie środowiska przyjaznego bezpiecznemu rozwojowi dziecka.

Koordynatorki programu:
Teresa Szaruch
Marzena Stawiarska

Profilaktyczny „Jestem Kibicem przez duże K”

„Jestem Kibicem przez duże K”

w PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach

Nasza szkoła w tym roku szkolnym przystąpiła ogólnopolskiego programu edukacyjno-alternatywnego „Jestem Kibicem przez duże K”. Jest to program opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji. Jest działaniem długofalowym, wielokierunkowym i wielomodułowym. Adresowany jest docelowo do dzieci i młodzieży, ale także angażuje rodziców, nauczycieli, pracowników policji i wiele innych instytucji w środowisku lokalnym.
Program obejmuje: - zajęcia ruchowe prowadzone podczas lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych, - zawody sportowe, konkursy plastyczne i fotograficzne, - działania edukacyjne. W ramach programu „Jestem Kibicem przez duże K” w naszej szkole przeprowadzone były działania:
1. Spotkanie dla rodziców klas I-III i IV –VI, podczas którego przedstawiciel Wojewódzkiej Komendy Policji w Białobrzegach sierż. Emilia Kosma przybliżyła cele programu, oraz przeprowadziła pogadankę na temat odpowiedzialności rodziców za czyny nieletnich.
2. Spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiej Komendy Policji w Białobrzegach z klasami IVa i Va, którego głównymi zagadnieniami było prawidłowe zachowanie się podczas imprez sportowych. Uczniowie dyskutowali również na temat prawidłowego kibicowania oraz odróżniali kibica od „pseudokibica”.
3. Zajęcia edukacyjne w klasach : IVa, Va, Vc, Vb, Vd, VIb i VId, prowadzone przez wychowawcę, pedagoga i psychologa szkolnego. Tematami zajęć było:
a) Odpowiedzialność za zachowania chuligańskie;
b) Nie prowokuje i potrafię radzić sobie z gniewem oraz innymi negatywnymi emocjami;
4. Rozgrywki klas V w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopców z okazji pierwszego dnia wiosny. Podczas rozgrywek uczniowie uczyli się kibicowania bez agresji, gry „fair play” oraz szanowania sportowych rywali.
5. Turniej klas III w „dwa ognie” pt. „Jestem kibicem przez duże K bo potrafię dopingować w sposób kulturalny”.
6. Konkurs plastyczny dla klas IV – VI pt. „Szalik atrybutem kibica”, do którego udziału serdecznie zapraszamy.

kliknij tu by pobrać Regulamin konkursu

Matematyczny-Kangur

MIĘDZYNARODOWY KONKURS „ KANGUR MATEMATYCZNY 2013”.
21 marca 2013 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Białobrzegach po raz kolejny wzięli udział w konkursie „Kangur Matematyczny”. Celem konkursu była popularyzacja matematyki wśród uczniów wszystkich typów szkół. Testy konkursowe zawierają zadania o różnym stopniu trudności. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A,B C,D,E, z których dokładnie jedna jest poprawna. W konkursie wzięło udział 33 uczniów z klas III – VI , w tym 13 uczniów z klas III, 6 uczniów z klas V, 14 uczniów z klas VI. Uczniowie klas III przygotowani zostali przez panie: Annę Majcher i Bożenę Szymańską, a uczniów klas V i VI przygotowały panie: Anna Bujska i Honorata Maciejewska. Szkolnym koordynatorem była pani Anna Bujska.
Wyniki konkursu:
Klasy III
Artur Puc – wyróżnienie
Klasy V
Marta Tomczyńska – wyróżnienie
Sebastian Gajda – wyróżnienie
Klasy VI
Mateusz Koperski – wyróżnienie
Bartłomiej Czekaj – wyróżnienie
Kamil Monicz – wyróżnienie
Gratulujemy!
nauczycielki matematyki


Matematyczny- Albus 2014

Dnia 08.05.2014 r. w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Matematyczny ALBUS 2014 dla klas IV- VI.
Celem było propagowanie wśród uczniów wiedzy matematycznej. Konkurs miał formę testu jednokrotnego wyboru i składał się z 26 pytań. Możliwych do zdobycia było 52 punkty. Wzięło w nim udział 47 uczniów z kl. IV – VI .
Klasy IV:
1. Kuba Kamiński kl. IV b dyplom laureata – 8 miejsce
2. Aleksandra Bień kl. IV b dyplom laureata – 9 miejsce
3. Artur Puc kl. IV b dyplom laureata – 10 miejsce
4. Oskar Pośnik kl. IV c dyplom wyróżnienia – 13 miejsce
5. Kamila Sitarek kl. IV a dyplom wyróżnienia – 14 miejsce
6. Kacper Lasocki kl. IV b dyplom wyróżnienia – 15 miejsce
Klasy V:
1. Wiktoria Trynkos kl. V b dyplom laureata – 7 miejsce
2. Nina Piechota kl. V b dyplom wyróżnienia – 12 miejsce
3. Barbara Puk kl. V b dyplom wyróżnienia – 12 miejsce
4. Paweł Sapała kl. V d dyplom wyróżnienia – 14 miejsce
5. Bartłomiej Pietrasik kl. V d dyplom wyróżnienia – 14 miejsce
6. Katarzyna Wieczorek kl. V a dyplom wyróżnienia – 15 miejsce
Klasy VI:
1. Sebastian Gajda kl. VI b grawerowany dyplom laureata, nagroda książkowa – 1 miejsce
2. Adrian Starczewski kl. VI c dyplom laureata – 6 miejsce
3. Marta Tomczyńska kl. VI c dyplom Laureata – 8 miejsce
Sylwia Greliak i Honorata Maciejewska

Matematyczny-Olimpus

Kolejne sukcesy naszych uczniów!!!

8 stycznia odbyła się sesja zimowa konkursu „Olimpus”, w której tak, jak dotychczas udział wzięli uczniowie klas IV – VI. Osiągnięcia uczniów są jeszcze lepsze, niż w edycji poprzedniej. Konkurs zaczął cieszyć się coraz większym zainteresowaniem ze strony uczniów, a poniżej przedstawiamy najwyższe wyniki przez nich otrzymane:
Klasy IV:
Wiktoria Trynkos – 6 miejsce w kraju – dyplom laureata
Paweł Sapała – 14 miejsce w kraju – dyplom uznania
Bartłomiej Pietrasik – 15 miejsce w kraju – dyplom uznania
Klasy V:
Sebastian Gajda – 5 miejsce w kraju – dyplom laureata
Marta Tomczyńska – 13 miejsce w kraju – dyplom uznania
Klasy VI:
Mateusz Koperski – 13 miejsce w kraju – dyplom uznania
Filip Pośnik – 13 miejsce w kraju – dyplom uznania
Kamil Monicz – 15 miejsce w kraju – dyplom uznania
To nie koniec matematycznej aktywności uczniów naszej szkoły. 25 marca odbyła się sesja zimowa konkursu „Olimpus”, w której wzięło udział 26 uczniów z klas IV. Mamy nadzieję, że efekty pracy uczniów znajdą odzwierciedlenie w coraz to lepszych wynikach, o których zostaniemy poinformowani w maju.
Aktualnie uczniowie są przygotowywani do konkursu matematycznego „Albus”, który odbędzie się już 8 maja 2013 roku. Życzymy powodzenia!


Olimpus - konkurs matematyczny- sesja jesienna 2012 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach.

We wtorek, 6 listopada 2012 roku odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Białobrzegach konkurs matematyczny „Olimpus”. Wzięło w nim udział 39 uczniów naszej szkoły, w tym 13 uczniów klas IV, 7 uczniów klas V i 19 uczniów klas VI. Za przygotowanie uczniów do konkursu odpowiedzialne były nauczycielki matematyki. Uczniów klas V i VI przygotowywały panie Anna Bujska i Honorata Maciejewska, natomiast uczniów klas IV przygotowała pani Katarzyna Klich, która była również szkolną koordynatorką konkursu. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy matematycznej oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci, ale przede wszystkim pokazanie innej strony królowej nauk, która może być źródłem doskonałej zabawy. Konkursy „Olimpus” stanowią cenne rozszerzenie programów nauczania, są urozmaiceniem programu zajęć, a także stanowią zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.
Najwyższe wyniki otrzymali uczniowie:
Klas IV
Wiktoria Trynkos 214pkt ( 14 miejsce w kraju) – dyplom laureata
Barbara Puk 212pkt (15 miejsce w kraju) – dyplom laureata
Paweł Sapała 200 pkt ( 21 miejsce w kraju) – dyplom uznania
Michał Kucharski 200pkt (21 miejsce w kraju) – dyplom uznania
Klas V
Sebastian Gajda 202pkt ( 20 miejsce w kraju) – dyplom uznania
Klas VI
Kamil Monicz 190pkt (25 miejsce w kraju) – dyplom uznania
Szkolnym Omnibusem została Wiktoria Trynkos – uczennica klasy IVB, której serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Pragniemy poinformować, że uczniowie przygotowują się do kolejnej sesji konkursu „Olimpus”, która odbędzie się już 6 stycznia 2013 roku.

Życzymy powodzenia!
Katarzyna Klich
szkolna koordynatorka konkursu

Historyczny

FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
,,KLIO 2012” POD HASŁEM ,, POLSKIE SYMBOLE NARODOWE”


W dniu12 lutego 2013 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach nastąpiło uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ,,KLIO 2012” - ,, Polskie symbole narodowe” adresowanego do uczniów klas IV-VI. Jego celem była popularyzacja i poszerzenie wiedzy na temat polskich symboli narodowych, kultywowanie szacunku i kształtowanie właściwej postawy dla najważniejszych symboli narodowych, kształtowanie postawy patriotyzmu i poczucia jedności narodowej oraz umożliwienie zewnętrznej oceny uczniów.
Uczniowie mieli szansę wzięcia udziału w trzech formach konkursu:

* wiedzy - ,, Polskie symbole narodowe”;
* prac plastycznych - ,, A to Polska właśnie”;
* fotograficznym - ,, A to Polska właśnie”.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział 68 uczniów naszej szkoły, którzy z dużym zaangażowaniem zdobywali wiedzę dotyczącą historii naszego kraju, przygotowywali prace plastyczne ukazując w nich walory naszej Ojczyzny - postacie historyczne, krajobrazy, obiekty historyczne, symbole narodowe, a także fotografowali zamki, pałace, mosty, kościoły ukazując w swoich pracach także piękno naszej małej Ojczyzny– Białobrzegów.
Spośród 8753 uczniów z 457 szkół z 16 województw uczniowie naszej szkoły uzyskali następujące wyniki:


tabelka

konkurs wiedzy :
w kategorii praca plastyczna i fotograficzna otrzymali dyplomy uczestnictwa.

Cieszymy się z tak dużego zaangażowania naszych uczniów oraz odniesionych sukcesów. Mamy nadzieję, że również z wielką chęcią wezmą oni udział w V Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym ,, Klio 2013”, który już został ogłoszony.


Koordynator konkursu

nauczyciel historii Marlena Kiech

Konkurs informatyczny

Konkurs informatyczny
„Pomyśl zanim wrzucisz - dbaj o swoją tożsamość”
jest organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.
 
Uczniowie klas IV – VI wzięli udział w konkursie „Edukacja z Panem T.I.K.iem”,  poświęconym Internetowi i pracy w sieci, organizowanym wspólnie przez Polskie Towarzystwo Informatyczne wraz z Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Starzyńskiego w Warszawie.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w całej Polsce.
Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci ze szczególnym uwzględnieniem ochrony tożsamości w sieci.
14 kwietnia 2014r. zgłosiliśmy do konkursu 13 prac uczniów z klas IV – VI, którzy stworzyli historyjkę obrazkową będącą przestrogą lub nauką dla rówieśników, mówiącą o ochronie swojej tożsamości w sieci oraz ochronie danych osobowych. Prace wykonane zostały w oparciu o szablon pobrany ze strony konkursowej.

29.04.2014 - ogłoszenie listy laureatów konkursu (bez podania zajętych miejsc)
14.05.2014 - uroczyste zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Trzymamy kciuki za naszych uczniów!

nauczyciel zajęć komputerowych
Katarzyna Klich

 

Matematyczny-EkstraKlasa

Uczniowie klasy Vd wzięli udział w programie EKSTRAKLASA zorganizowanym przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne z matematyki. Ekstraklasa to ogólnopolski, bezpłatny i dobrowolny program edukacyjny zgodny z nową podstawą programową. Jego głównym zadaniem jest wspieranie nauczycieli matematyki oraz języka polskiego. Cel Ekstraklasy to wybór najlepszej klasy, która potrafi łączyć wiedzę z wybranego przedmiotu (język polski, matematyka) z praktycznymi umiejętnościami. Ekstraklasa jest przeznaczona dla uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla ich nauczycieli. Ekstraklasa uwzględnia różnice programowe wynikające z odmiennych wymagań egzaminacyjnych dla każdej z wyżej wymienionych klas. Zestaw zadań, które należy rozwiązać w ramach Ekstraklasy, przeznaczony dla klasy piątej jest przystosowany do nowego sprawdzianu szóstoklasisty, który będzie obowiązywał od 2015 r. Ekstraklasa składa się z dwóch następujących etapów:
a. Etap 1. – etap realizacji zadań zawartych w dwóch pakietach papierowych dla klasy piątej (Pakiet 1 i 2);
b. Etap 2. – etap realizacji zadań zawartych w jednym pakiecie papierowym dla klasy piątej przez klasy zgłoszone do udziału w Ekstraklasie (Pakiet 3).W ramach poszczególnych etapów zgłoszona przez nauczyciela klasa była zobowiązana do:
a. Etap 1. – rozwiązania przygotowanych przez Organizatora zadań (Pakiet 1 i 2) przez całą klasę; wybór czasu i sposobu wykonania zadań należał do nauczyciela;
b. Etap 2. – rozwiązania przygotowanych przez Organizatora zadań (Pakiet 3), w tym zadań konkursowych, przez całą klasę; termin wykonania zadań zależy od nauczyciela (z zastrzeżeniem, że termin wyboru dwóch najlepszych prac – wśród wszystkich prac wykonanych przez klasę – oraz ich przekazania Organizatorowi ustala Organizator po zakończeniu Etapu 1).
Do konkursu zostały zgłoszone dwie prace uczniów: Maksymiliana Orzechowskiego i Bartłomieja Pietrasika
Ogłoszenie zwycięzców nastąpi na stronie internetowej www.wsip.com.pl/ekstraklasa do dnia 15 maja 2014 r.
Ekstraklasa jest prowadzona przez Organizatora w okresie od 21.10.2013 r. do 20.06.2014 r.
Trzymamy kciuki!!!
nauczyciel matematyki Katarzyna Klich

Proszę kliknąć w rodzaj konkursu, a nastąpi rozwinięcie menu