Bezpieczna i przyjazna szkoła

2062014
W ramach organizacji II edycji akcji Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki kierowanej m.in. do młodzieży powiatu białobrzeskiego uczniowie klas V i VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Białobrzegach włączyli się w program Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
W czerwcu 2014 r. pedagog i psycholog szkolny przeprowadzili z uczniami lekcje profilaktyczne pod hasłem „Żyj bez przemocy”, które miały na celu promowanie życia wolnego od uzależnień i agresji. W ramach lekcji plastyki, uczniowie wykonali plakaty tematyczne, wykorzystując zdolności plastyczne, do zilustrowania haseł przyświecających organizacji Głosu Profilaktyki.

Anna Stefanik-Chochlewicz
Agata Karasińska