Święto Niepodległości w naszej szkole

PB120059
Bóg, Honor, Ojczyzna” – pod takim hasłem obchodzono w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Białobrzegach 94 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Widowisko słowno – muzyczne z okolicznościową oprawą plastyczną przygotowały panie: Krystyna Trojanowska, Paulina Mamczarz, Magdalena Bąk, Justyna Bartha. Uroczystość odbyła się 12 listopada 2012r. , a młodych artystów z klasy Vc oraz chór szkolny obejrzeli uczniowie klas I – VI.
Czytaj więcej

Obchody 40 lecia powstania PSP nr 1 im. KEN

Obchody 40 lecia powstania PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach-projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Cele operacji wpisują się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju. Są zgodne z celem strategicznym II - Rozwój kapitału społecznego, cel szczegółowy; 4. Wzmocnienie osobistego rozwoju mieszkańców , 4.1. Organizacja imprez jubileuszowych, festynów, pikników podnosząca spójność lokalną różnych grup społecznych.
Organizacja jubileuszu przyczyni się do integracji społeczności obszaru LGD wokół szkoły, której tradycje są głęboko zakorzenione w regionie. Ze szkoły wywodzą się lokalni twórcy, którzy swoimi zdolnościami promują walory naszej "małej ojczyzny": malarze, poeci, muzycy. DSC_0863_998Czytaj więcej

Zaproszenie na obchody 40-lecia

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców oraz Uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach
mają zaszczyt zaprosić absolwentów
oraz wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy
Białobrzegi na Mszę Świętą przy pomniku
pomordowanych nauczycieli połączoną
z obchodami 40-lecia naszej szkoły.

Uroczystość odbędzie się 12.10.2012 roku o godzinie 10:00Plakat_02Czytaj więcej

Próbna ewakuacja

Próbna ewakuacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach 13 września 2012

We czwartek 13 września 2012 roku o godzinie 10.00 zgłosiliśmy na numer alarmowy 998 pożar w naszej szkole. Po trzech dzwonkach rozpoczeliśmy ewakuację przedszkolaków, uczniów i wszystkich znajdujących się w budynku pracowników. Miejscem zbiórki, boisko szkolne. PICT0083PICT0058Czytaj więcej

Akcja „Sprzątanie świata – Polska”

Sprzątanie świata - Polska 2012
w PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach
w tym roku pod hasłem:
„Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”

Pod takim hasłem rusza tegoroczna akcja „Sprzątanie świata – Polska”, koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”.

Czytaj więcej

Akcja „Bezpieczne Pierwszaki”

Nowy rok szkolny 2012/2013 rozpoczynamy akcją „Bezpieczne Pierwszaki”.
Jest to akcja profilaktyczna przeprowadzona po raz kolejny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzeagch, która uczy zasad, dzięki którym nasi uczniowie potrafią rozpoznawać zagrożenia ruchu ulicznego, a droga do szkoły i domu staje się dla nich bardziej bezpieczna.


P9070429Czytaj więcej

Projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości”

logokapludzlogoUE
Projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości”
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach w klasach IV-VI realizowany jest projekt ,,Dziecięca Akademia Przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 03.09.2012 r. – 28.06.2013 r.
KWOTA DOFINANSOWANIA –18.024,00ZŁ.Czytaj więcej

Dzień Szkoły bez przemocy

5 czerwca 2012r. w Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Białobrzegach przyłączyła się do Ogólnopolskiego Święta Dnia Szkoły bez przemocy. Jest to święto tych, którzy nie zgadzają się na agresję i przemoc, a angażują w budowanie szkoły przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom.
W ramach tej imprezy odbyły się w naszej szkole:
spotkanie z przedstawicielem WOPR – u p. Grzegorzem Kaweckim i pogadanka na temat bezpiecznego spędzania czasu nad wodą podczas wakacji;
na znak protestu przeciw akcji agresji, uczniowie klas V i VI wykonali drużynowe plakaty na temat „STOP PRZEMOCY I AGRESJI”;

P6050389Czytaj więcej

Majowe dni Białobrzegów 19. i 20. maja 2012

koko-1
Imprezę rozpoczęła I Białobrzeska Olimpiada Młodzieży im. Białobrzeskich Olimpijczyków . Uroczystego otwarcia dokonali Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi Wiesław Banachowicz w towarzystwie córki olimpijczyka Zygmunta Siedleckiego pani Danuty Popławskiej, Andrzeja Krzesińskiego i Stanisława Krzesińskiego, którzy przed rozpoczęciem zawodów dokonali uroczystych wpisów do księgi pamiątkowej. Czytaj więcej

Białobrzeska Olimpiada Dzieci i Młodzieży

Olimpiadaparada
Zapraszamy Państwa do obejrzenia zdjęć z Białobrzeskiej Olimpiady Dzieci i Mlodzieży
kliknij tu, by obejrzeć galerię zdjęćCzytaj więcej

Podsumowanie konkursu ”Szalik atrybutem kibica”

W dniu 11.05.2012 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego pt: ”Szalik atrybutem kibica”.
Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Białobrzegach pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi, przy współpracy z Powiatową Komendą Policji w Białobrzegach i Miejskim Klubem Sportowym „PILICA BIAŁOBRZEGI”. gościeCzytaj więcej

3 Maja w PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach

akademia
3 Maja w PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach
Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczyście obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej , w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Czytaj więcej

Dzień Ziemi w PSP nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej

DZIEŃ ZIEMI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR I
W BIAŁOBRZEGACH
Od 1990r. organizowane są w Polsce obchody Dnia Ziemi - w tym roku pod hasłem „Dobra energia dla wszystkich”. Nasi uczniowie przez cały rok realizują różne działania proekologiczne. 22 kwietnia jest dla nas symbolicznym dniem skłaniającym do podsumowań. 4Czytaj więcej

O pomniku

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Białobrzegach we wrześniu tego roku będzie obchodziła jubileusz 40 – lecia funkcjonowania w budynku przy ulicy Rzemieślniczej. Społeczność szkolna – uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły przygotowują się do świętowania tego jubileuszu. pomnik po renowacjiCzytaj więcej

Jubileusz PSP KEN

logo-jubileusz
Rok 2012 rokiem jubileuszowym 40 lecia istnienia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach.
Czytaj więcej

Obchody 40 lecia PSP nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej

Harmonogram działań związanych z obchodami 40 lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach w roku szkolnym 2011/2012

1. Przeprowadzenie konkursu plastycznego „Moja szkoła dawniej i dziś” dla uczniów klas I-III, klas IV-VI,
2. Przeprowadzenie konkursu technika – grafika komputerowa „Moja szkoła dawniej i dziś”
3. Nauka hymnu szkoły i przybliżanie na zajęciach lekcyjnych
Czytaj więcej

Wernisaż prac plastycznych uczniów PSP nr 1 im. KEN

Wernisaż01

W dniu 15 lutego 2012 roku uczennice koła plastycznego klas IV-VI zaprezentowały swoje obrazy namalowane w I semestrze.
Wernisaż otworzyła Elżbieta Bogumił nauczyciel plastyki i opiekun koła.
Zaprezentowano 19 płócien olejnych. Tematem prac była natura martwa i pejzaże.

Czytaj więcej

Rok 2012 rokiem Janusza Korczaka

J
Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka, Sejm Rzeczypospolitej Polski ogłosił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka.
W tym roku przypada 70 – ta rocznica tragicznej śmierci Korczaka w obozie zagłady w Treblince oraz 100 – na rocznica powstania Domu Sierot w Warszawie przy ulicy Krochmalnej.
Czytaj więcej

Sześciolatki w szkole

6-latki01
Już wkrótce rodzice dzieci 6 letnich zmierzą się z poważną decyzją, czy posłać swoje pociechy do szkoły. Pomocą zapewne będą służyć nauczycielki przedszkola, które prowadzą obserwacje i diagnozę przedszkolną dzieci.
Oceniając gotowość dziecka do obowiązku szkolnego należy brać pod uwagę jego rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. Wszyscy rodzice są zaniepokojeni i pełni obaw – czy dziecko sobie poradzi, jak się sprawdzi w nowym środowisku. Nauka w szkole ma pobudzić rozwój umysłowy, udoskonalić pamięć, uwagę i samodzielność.

Czytaj więcej

Bal Karnawałowy w PSP nr 1 im. KEN

zabawa4
Jak co roku w karnawale, dnia 16 lutego 2012 roku odbył się Bal Karnawałowy w naszej szkole. Tegoroczna zabawa przebiegała pod hasłem „Konkursy na wesoło”. W dniach poprzedzajacych maskaradę , każda z wychowawczyń klas I-III wraz z wychowankami zaproponowała jedną konkurencję i przygotowała potrzebne rekwizyty do wybranego przez siebie konkursu. Wszystkie dzieci miały za zadanie postarać się na ten dzień o wymarzone stroje. Oprawą muzyczną zajęli się uczniowie klasy VI b (spisali się na medal-wielkie dzięki!) pod czujnym okiem pani Izabeli Kiragi i pana Krzysztofa Pramika, który udostępnił nam swój profesjonalny dyskotekowy sprzęt.Czytaj więcej

Nabór do klasy sportowej na rok szkolny 2012/2013

DYREKTOR
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KEN W BIAŁOBRZEGACH
OGŁASZA NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Oferta skierowana jest do uczniów klas trzecich (dziewcząt i chłopców) uzdolnionych sportowo, pragnących rozwijać swoje umiejętności.
Czytaj więcej

Ferie zimowe 2012


Prosimy o zapoznanie się z ofertą feryjną dla naszych uczniów
należy kliknąć poniższe łącza:
Plan zajęć feryjnych „Ferie 2012” dla uczniów klas sportowych PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach

„Ferie zimowe 2012” w PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach w ramach zajęć świetlicy środowiskowej

Czytaj więcej

Bal karnawałowy


Zaproszenie

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach organizuje Bal Karnawałowy z którego dochód będzie przeznaczony na potrzeby szkoły.

Czytaj więcej