112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Chór szkolny JEDYNKA

folder2chor jedynka str1 1

Nazwa wnioskodawcy

Stowarzyszenie Jedynka KENlogo stowarzyszenia

Tytuł – nazwa operacji

Chór szkolny JEDYNKA KENlogo chór

 Cele operacji

 

 

Cele operacji wpisują się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju i są zgodne z celami strategicznymi: Cel ogólny 1: Wielokierunkowy rozwój obszaru. Cel szczegółowy 1.1: aktywna i zintegrowana społeczność. Przedsięwzięcie 1.1.2 Kultywowanie i promocja kultury i tradycji lokalnych.

Zakres operacji

Kultywowanie i promocja kultury i tradycji lokalnych.

 

Uzasadnienie zgodności z LSR

Cele operacji wpisują się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju i są zgodne z celami strategicznymi: Cel ogólny 1: Wielokierunkowy rozwój obszaru. Cel szczegółowy 1.1: aktywna i zintegrowana społeczność. Przedsięwzięcie 1.1.2 Kultywowanie i promocja kultury i tradycji lokalnych.

Innowacyjność projektu

 

Chór szkolny JEDYNKA KEN działający przy PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach to projekt innowacyjny, który pozwolił wyłonić talenty wokalne młodych mieszkańców obszaru LGD.

Zintegrowanie:

  • podmiotów
  • celów
  • zasobów

Reaktywacja dziecięcego szkolnego chóru spoiła lokalną społeczność, zintegrowała uczniów, rodziców, byłych pracowników, absolwentów wokół szkoły, której tradycje muzyczne są mocno zakorzenione w regionie.

Liczebność zespołu:

Zrekrutowaliśmy 60 osób: uczniów i uczennic naszej szkoły.

Czas realizacji projektu:

lipiec – grudzień 2018 roku

Podsumowanie działań projektowych odbędzie się 9 listopada 2018 roku - prezentacją umiejętności wokalnych młodych artystów.

Koszty całkowite operacji:

5 001,95 złotych

Kwota przyznanej pomocy:

5 000 złotych

W ramach projektu zakupiliśmy: bluzki dla chóru (z nadrukiem – logo chóru) oraz zestawy instrumentów muzycznych i mikrofonów pojemnościowych, wydaliśmy również folder promujący Chór Jedynka.

Galeria zdjęć promująca Projekt - TUTAJ


lgd logo022018


W dniu 23 sierpnia 2018 roku Stowarzyszenie Jedynka KEN podpisało umowę o powierzenie grantu nr I/09/PG/18 ze Stowarzyszeniem LGD „Zapilicze” dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Chór szkolny – Jedynka KEN” w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.
W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie stowarzyszenia działającego w sferze kultury i tradycji lokalnych na terenie LGD „Zapilicze”. Umożliwienie rozwijania aktywności wokalnej społeczności lokalnej poprzez aktywację dziecięcego chóru szkolnego promującego lokalne wartości wokalne i instrumentalne aktywnej i zintegrowanej społeczności lokalnej.
Naszym celem jest zachęcanie uczestników chóru do wspierania inicjatyw skierowanych w stronę współpracy mieszkańców obszaru LGD reprezentujących różnorodne środowiska w celu pielęgnowania lokalnych tradycji kulturowych. Poprzez nasze działania chcemy wzmocnić więzi społeczne i lokalne, pobudzić aktywność, zmotywować do działania na rzecz lokalnej społeczności, wzmocnić więź ludzi młodych z naszą małą ojczyzną.
Operacja jest dostępna dla mieszkańców obszaru LGD „Zapilicze”, w tym osób z grup defaworyzowanych: dzieci, młodzieży, opiekunów.
Na ten projekt Stowarzyszenie Jedynka KEN pozyskało środki finansowe z EFRROW o łącznej wartości 5 000,00 zł.