112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Doradztwo zawodowe - Informacje ogólne

CollegePodejmujemy nowe wyzwania w ramach doradztwa zawodowego!!!
Wdrażane dziś zmiany w edukacji obejmują nie tylko kwestie ustroju szkolnego. To także nowe rozwiązania w systemie szkolnictwa zawodowego, silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz wzmocnienie roli doradztwa zawodowego w procesie przygotowania wykwalifikowanych kadr pracowniczych. Dlatego problematyka obowiązków szkoły w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia jest dziś tak często podejmowana.
Zgodnie z powyższym realizowane obecnie w szkołach doradztwo edukacyjno-zawodowe, organizowane w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, zostaje od roku 2017/2018 dodatkowo wzmocnione zajęciami z zakresu doradztwa zawodowego określonymi w ramowych planach nauczania dla szkół publicznych. W naszej szkole zajęcia te odbędą się w drugiej połowie roku szkolnego w klasach siódmych.
Działanie to powinno zagwarantować uczniom i ich rodzicom wszechstronne wsparcie w procesie decyzyjnym wyboru szkoły i kierunku kształcenia, jakie otrzymają w formie różnorodnych przedsięwzięć organizowanych w szkole na rzecz rozwoju zawodowego przez całą kadrę pedagogiczną, w tym doradców zawodowych oraz udział uczniów w grupowych zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego zorganizowanych w formie obowiązkowych zajęć lekcyjnych. Dzięki takim rozwiązaniom uczniowie i ich rodzice będą mogli liczyć na pełne wsparcie ze strony nauczycieli, wychowawców i szkolnych doradców zawodowych w procesie planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej uczniów

doradztwoKIM JEST DORADCA ZAWODOWY W SZKOLE???
Doradca zawodowy udziela pomocy w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej m.in. w formie grupowych i indywidualnych porad uwzględniając predyspozycje indywidualne osób korzystających z pomocy, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.

DLA KOGO JEST DORADCA ZAWODOWY???
Działania szkolnego doradcy skierowane są do młodzieży kończącej ośmioletnią szkołę podstawową oraz szkołę ponadgimnazjalną i średnią, która poszukuje odpowiedzi na pytania związane z wyborem przyszłości: Jakie są moje zainteresowania? Jakie są moje pasje, plany i cele? Którą szkołę powinienem wybrać? Jaka jest moja wymarzona praca?
Doradca zawodowy pomoże Ci uzyskać informację na temat twoich mocnych i słabych stron, talentów oraz pokaże sposób jak je wykorzystać w planowaniu dalszej edukacji. Udzieli informacji na temat aktualnych wymagań rynku pracy oraz aktualnych możliwości dróg kształcenia.
Głęboko wierzę, że wspólne działania rady pedagogicznej sprzyjać będą podnoszeniu jakości prowadzonego doradztwa zawodowego w naszej szkole.

ludzik czyta

Doradzca zawodowy - Monika Rąbkowska

 

top4 05