112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Jestem częścią przyrody

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ INNOWACJI

Głównym zadaniem innowacji pedagogicznej, o której mowa, jest połączenie wszystkich działań prośrodowiskowych realizowanych w naszej szkole w całość, według ustalonego harmonogramu. Każdy uczeń naszej szkoły może i powinien dbać o przyrodę wokół siebie, a wychowany w takim duchu będzie "zarażał" swoimi poglądami rodziców i sąsiadów. Innowacja przewiduje rozszerzenie materiału o problematykę ekologiczną wykraczającą poza treści programowe dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Chcemy, aby uczniowie naszej szkoły i ich nauczyciele postrzegali nasze działania jako celowe i konieczne, dlatego zapraszamy do realizacji tej innowacji wszystkich uczniów klas IV-VI.

mgr Bożena Leśnowolska

mgr Agnieszka Czech

mgr Anna Bujska

mgr Sylwia Greliak