112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

B jak Bezpieczny N jak Niechroniony

bnProgram "B&N czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony" jest programem profilaktycznym realizowanym w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na obszarze Mazowieckiego Garnizonu Policji na lata 2014 - 2020. Zyskał aprobatę i uznanie Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, którzy objęli program honorowym patronatem. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Białobrzegach przystąpiła do programu.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

Cele główne programu to:

 • zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów o 5% w każdym roku (poziom wyjściowy stanowi rok 2013, gdzie odnotowano 649 ofiar wśród pieszych i 316 wśród rowerzystów).
 • stworzenie „podłoża” do prowadzenia efektywnych i długofalowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Cele pośrednie:

 • faktyczne zwiększenie liczby pieszych poruszających się po drogach, zwłaszcza w obszarach niezabudowanych, wyposażonych w elementy odblaskowe widoczne dla innych użytkowników dróg (ocena subiektywna).
 • faktyczne zwiększenie liczby rowerzystów poruszających się po drogach, którzy używają wymaganego przepisami oświetlenia (ocena subiektywna).
 • zwiększenie aktywności rodziców i opiekunów (seniorów) w propagowaniu bezpiecznych zachowań we własnej grupie wiekowej oraz wśród dzieci i młodzieży.

Formy i kierunki działań:

 • propagowanie mody na używanie elementów odblaskowych na drogach wszystkich kategorii, w obszarach zabudowanym i niezabudowanym,
 • odzyskanie i ponowne wykorzystanie elementów odblaskowych przekazanych społeczeństwu przy okazji wcześniej prowadzonych akcji i kampanii,
 • promowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, poprzez aktywną współpracę z grupami młodzieżowymi i klasami policyjnymi na Mazowszu,
 • prowadzenie spotkań i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym skierowanych do docelowych grup wiekowych,
 • rozwinięcie współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjami i klubami seniora,
 • prowadzenie permanentnej kampanii informacyjnej w mediach,
 • uruchomienia dedykowanej projektowi strony na portalu społecznościowym Facebook,
 • organizowanie konkursów tematycznych związanych z celami kampanii,
 • nawiązanie lub podtrzymanie aktywnej współpracy z podmiotami i organizacjami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

Działania przeprowadzone w ramach programu B&N: