112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Rewalidacja indywidualna

Na czym polega rewalidacja indywidualna osób upośledzonych w stopniu głębokim?
Oligofrenopedagog zajmuje się nauczaniem i wychowywaniem dzieci upośledzonych umysłowo.
Rozpoczynając pracę z dzieckiem głęboko upośledzonym nie wiemy, jakie są jego indywidualne możliwości. Dlatego bardzo ważne jest, aby wymagania dostosowywać każdego dnia do indywidualnych możliwości i stanów emocjonalnych ucznia, jakie wystąpią w danym momencie.
Dziecko z głęboką wieloraką niepełnosprawnością (głęboko upośledzone umysłowo) wymaga odpowiednio dobranych metod i technik pracy, których głównym celem będzie nauczenie dziecka rozumienia informacji płynących z otoczenia.
Metody pracy powinny być tak dobrane, aby spróbować przezwyciężyć występujące ograniczenia we własnej aktywności, porozumiewaniu się i samostanowieniu.
Podstawową metodą pracy rewalidacyjno - wychowawczej jest metoda wzmocnienia pozytywnego – zauważanie wszystkich najdrobniejszych postępów i wyraźne, jednoznaczne ich wzmacnianie.
Wiele osób myśli, że taka praca wymaga cierpliwości, ponieważ często przez kilka dni, a nawet tygodni wykonuje się te same ćwiczenia. Ja jednak myślę, że na pierwszym miejscu nie będzie to cierpliwość, a otwartość. Tylko dzięki niej dostrzeżemy możliwości i ograniczenia każdego ucznia, ale też zainteresowania, pasje oraz indywidualne preferencje. A tylko wtedy nasza praca będzie miała sens. Drugą cechą jest bez wątpienia pokora. Uczeń uczy się ode mnie, a ja od niego. W tej relacji to przede wszystkim ja muszę słuchać.
I wreszcie cierpliwość – dzięki niej możliwy jest dystans do napotykanych trudności, to ona daje nam siłę na co dzień, a osiągnięcia uczniów – radość i pomysły na następne dni.