112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Dziecięcy zespół wokalno-instrumentalny Jedynka

Dziecięcy zespół wokalno-instrumentalny Jedynka – promocja obszaru LGD.

Cele operacji:

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez organizację czasu wolnego młodych mieszkańców obszaru LGD Zapilicze - stworzenie dziecięcego zespołu wokalno-instrumentalnego promującego lokalną twórczość kulturalną.

Zakres operacji:
Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej -promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia.

Uzasadnienie zgodności z LSR:

Cele operacji wpisują się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju. Są zgodne z celem strategicznym II - Rozwijanie kapitału społecznego, cel szczegółowy; 4. Wzmacnianie osobistego rozwoju mieszkańców, 4.2 Organizacja czasu wolnego mieszkańców.

Innowacyjność projektu:
Dziecięcy zespół wokalno-instrumentalny przy PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach to projekt innowacyjny, który pozwoli wyłonić talenty wokalno-instrumentalne młodych mieszkańców obszaru LGD.

Zintegrowanie:

Dziecięcy zespół wokalno-instrumentalny zintegruje członków społeczności lokalnej wokół wspólnego celu, jakim jest promowanie lokalnych walorów i zasobów (walory: promowanie piękna otaczającej przyrody, terenów nadpilicznych, lasów, bogactwa fauny i flory, zasoby: kultura i tradycja tkwiąca w potencjale młodych ludzi kształcących się w szkole, bogactwo lokalnej twórczości ludzi wywodzących się rdzennie z terenów miasta i gminy Białobrzegi - pieśni, obrazy, zdjęcia sławiące piękno najbliższej ojczyzny. W czynności zaangażowani będą przedstawiciele wszystkich instytucji wspierających szkołę: parafia, samorząd, okoliczne szkoły, przedszkola, przedstawiciele lokalnych władz, rodzice, nauczyciele, uczniowie. Korzyści oddziaływania operacji obejmą zarówno mieszkańców miasta i gminy Białobrzegi, jak również gmin całego powiatu. Powołanie dziecięcego zespołu wokalno-instrumentalnego pozwoli spoić lokalną społeczność, zintegruje uczniów, rodziców, byłych pracowników, absolwentów, mieszkańców obszaru LGD wokół szkoły, której tradycje są głęboko zakorzenione w regionie.

Czas realizacji projektu:
styczeń – marzec 2014 roku

Podsumowanie działań projektowych odbędzie się 27 marca 2014 roku - prezentacją umiejętności wokalno-instrumentalnych młodych artystów.

Koszty całkowite operacji: 22 709,80 złotych
Kwota przyznanej pomocy 12 609,08 złotych

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt nagłaśniający oraz instrumenty muzyczne dla potrzeb zespołu wokalno – instrumentalnego.

mgr Jolanta Plesiewicz

GALERIA PROJEKTU - TUTAJ

Filmik z uroczystości - tutaj

 

zapilicze