112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Obchody 40-lecia powstania PSP im. KEN

Projekt "Obchody 40-lecia powstania PSP im. KEN–uroczystość promująca gminę i miejscowość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

zaproszenie-40-lecie


„Obchody 40-lecia powstania PSP im. KEN – uroczystość promująca gminę i miejscowość”

Przygotowanie i zorganizowanie imprezy kulturalno-promocyjnej Obchody Jubileuszu 40-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej im. KEN rozpoczęło się cyklem konkursów i spotkań, których celem jest promocja lokalnych walorów: promowanie piękna otaczającej przyrody, terenów nadpilicznych, lasów, bogactwa fauny i flory oraz zasobów: kultury i tradycji tkwiącej w potencjale młodych, ludzi kształcących się w szkole, bogactwo lokalnej twórczości ludzi wywodzących się rdzennie z terenów miasta i gminy Białobrzegi - obrazy, pieśni, sławiące piękno najbliższej ojczyzny (hymn szkoły, gminy), wiersze, zdjęcia, będące dowodem integracji społeczności lokalnej wokół szkoły. Obchody to także cykl wystaw i spotkań z twórcami regionalnym, ludźmi związanymi ze szkołą i jej tradycjami - kulturowymi oraz historycznymi - dziedzictwem tajnego nauczania, bardzo mocno rozwijającego się na tych terenach podczas wojny. Wzbogacona zostanie ona także zdjęciami z lotu balonem, sławiącymi piękno terenów nadpilicznych. Zdjęcia zostaną udostępnione ze zbiorów Biblioteki Publicznej, przyczynią się do promowania lokalnych walorów środowiskowych. Wystawa składa się z pamiątek (stare zdjęcia), które udostępnili rdzenni mieszkańcy naszego powiatu ze zbiorów prywatnych. Cykl organizowanych konkursów i spotkań zakończy się w listopadzie 2012r.

Do udziału w naszym przedsięwzięciu zaprosiliśmy uczniów, nauczycieli, mieszkańców całego powiatu białobrzeskiego.


W ramach operacji zaplanowaliśmy:

1. Przeprowadzenie konkursów plastycznego, przyrodniczego i historycznego dla uczniów naszej szkoły przybliżających piękno terenów nadpilicznych, patrona szkoły i 40 lat funkcjonowania szkoły.
2. Naukę hymnu szkoły i przybliżanie na zajęciach lekcyjnych historii szkoły, patrona szkoły
3. Gromadzenie materiałów na podstawie kronik do opracowania okolicznościowego albumu
4. Cykl spotkań z autorem hymnu szkolnego poetą Henrykiem Morawskim, twórcą muzyki do hymnu panem Januszem Ćwikłą, twórcami regionalnymi.
5.Gromadzenie pamiątek z przeszłości naszej szkoły (tarcze, kroniki, zdjęcia) – przygotowanie wystawy pamiątek,
6. Od września 2012 roku –wystawa prac konkursowych uczniów, zdjęć i pamiątek z przeszłości naszej szkoły. (ekspozycja stała na I piętrze szkoły dostępna dla zainteresowanych mieszkańców obszaru LSR)
7. 12 października 2012 roku-Msza Święta przed pomnikiem pomordowanych w czasie II wojny światowej nauczycieli -występ chóru szkolnego, prezentacja wydanego okolicznościowego albumu z okazji 40 lecia, prezentacja multimedialna pokazująca piękno terenów nadpilicznych oraz wspomnienia z 40 lat szkoły - zebrane ze starych kronik, zdjęć, zapisów.
8.Podsumowanie prowadzonych działań nastąpi podczas ogniska.


Efekty:

Obchody 40 lecia powstania PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach pozwolą spoić lokalną społeczność, zintegrują uczniów, rodziców, byłych pracowników, absolwentów wokół szkoły, której tradycje są głęboko zakorzenione w regionie. Ze szkoły wywodzą się lokalni twórcy, którzy swoimi zdolnościami promują walory „Małej Ojczyzny”. Hymn szkoły napisany przez lokalnego twórcę pana H. Morawskiego do którego muzykę skomponował kolejny lokalny twórca J. Ćwikła. Z panami (byłymi pracownikami) organizowane będą spotkania w czasie których uczniowie poznają historię szkoły oraz ich twórczość. Ze szkołą związani są również malarze lokalni opiewający w swych pracach piękno otaczającej przyrody, terenów nadpilicznych. Prace młodych twórców z naszej szkoły (pobierających nauki od lokalnych piewców) będą zdobić szkołę, pokazując potencjał młodych. Tym samym podjęte przez nas działania przyczynią się do osiągnięcia założonego celu: Organizacji imprezy kulturalno-promocyjnej związanej z promocją lokalnych walorów.

 mgr Jolanta Plesiewicz

Zobacz "Biuletyn z okazji 40 lecia szkoły" - TUTAJ

Zobacz Galerię zdjęć "Obchody 40-lecia" - TUTAJ

zapilicze