112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Moja przyszłość

Od października 2014 r. do czerwca 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach realizowany będzie projekt systemowy "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość".
Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Beneficjentem Projektu jest Gmina Białobrzegi będąca organem prowadzącym naszej szkoły.
Projekt "Moja przyszłość" ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Zajęcie te ukierunkowane są na rozwój kompetencji kluczowych, wsparcie uczennic i uczniów z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w kontynuowaniu edukacji i pozwolą doprowadzić do osiągnięcia wyższych wyników nauczania. Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo - lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Zrekrutowana grupa, zgodnie z regulaminem rekrutacji, liczy w naszej szkole 16 uczniów i uczennic z klas IV i V.

Udział uczniów w zajęciach projektowych jest nieodpłatny.

W ramach projektu odbywać się będzie 20 godzin miesięcznie następujących rodzajów zajęć:
- zajęcia z języka angielskiego – prowadzi p. Agata Petrzak (7 godzin miesięcznie);
- zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych – prowadzą p. Katarzyna Klich i p. Bożena Leśnowolska (11 godzin miesięcznie – 7 godz. matematyki i 4 godziny przyrody);
- zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym - prowadzi p. Agata Karasińska (2 godzin miesięcznie).
W ramach projektu wydatkowane środki finansowe mogą być przeznaczone m.in. na: zakup materiałów edukacyjnych, sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, a także na całodzienne zajęcia otwarte w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją i kulturą.

Koordynator szkolny - mgr Elżbieta Siedlecka

Harmonogram projektu - semestr I - tutaj 

GALERIA PROJEKTU - TUTAJ

Filmik z wycieczki I dostępny w zakładce - MULTIMEDIA

Relacja z wycieczki I - tutaj

Relacja z wycieczki II - tutaj

Harmonogram projektu - semestr II - tutaj

Relacja z wycieczki III - tutaj

Matematyka interaktywnie

Świąteczna matematyka

 Z angielskim na co dzień

 

ue