112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Projekt edukacyjny „PEN PAL” Międzyszkolna wymiana korespondencji w języku angielskim

penpal

Opis:

Projekt polega na wymianie korespondencji w języku angielskim pomiędzy szkołami w całej Polsce, oraz stworzenie pocztówkowej mapy Polski. W ramach korespondencji wysyłamy:

 • List zapoznawczy z krótką informacją na temat własnej osoby (wrzesień)
 • Kartki z życzeniami na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok ( grudzień)
 • Broszura dotycząca naszego regionu (luty)
 • Kartki z życzeniami na święta Wielkanocne ( kwiecień)

Do każdej wysyłki kartek lub listów dołączana jest pocztówka naszej miejscowości lub rysunek / zdjęcie symbolizujące ja. Każdy list/kartka jest w kopercie zaadresowanej przez dziecko. Następnie w zbiorczej kopercie wysyłamy prace do szkoły z innego miasta. Projekt jest międzyprzedmiotowy i zróżnicowany co do form pracy. Koordynator, razem z dziećmi wykonuje prace oraz czuwa nad poprawnością gramatyczną i stylistyczną wykonanych listów, kartek. Wychowawcy przeprowadzają krótkie pogadanki na temat miejscowości, skąd dzieci dostaną pocztówki w ramach wymiany międzyszkolnej. Pogadanki odbywają się w miarę możliwości czasowych i tematycznych.

Realizacja projektu: wrzesień 2021- kwiecień 2022

Odbiorcy: uczniowie klas drugich i trzecich

Cele:

 • Podnoszenie motywacji do nauki języka obcego zgodnie z zasadą, że są one oknem na świat i zgodnie z teorią językowego obrazu świata- granice mojego świata są granicami mojego języka
 • Nauka poprzez zabawę – wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego
 • Wzrost poczucia wartości i wiary we własne możliwości i zdolności językowe
 • Tworzenie dłuższych wypowiedzi pisemnych
 • Wzrost wiedzy na temat innych miast ich zabytków, historii oraz położenia

geograficznego

 • Kształtowanie postaw wychowawczych – wzmacnianie interakcji społecznych oraz wyzwalanie kreatywności i ekspresji twórczej
 • Propagowanie tradycyjnej formy wysyłania pozdrowień, życzeń, informacji poprzez list, kartkę zamiast używania sms, e-maili

 

Harmonogram działań:

 

 

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

1.Znalezienie i nawiązanie współpracy ze szkołami chętnymi do wzięcia udziału w projekcie.

Koordynator

2.Wspólne pisanie z uczniami listów, kartek.

Koordynator/ opiekunowie

3. Pogadanka na temat regionu, miasta z

którego dzieci otrzymały pocztówkę.

Wychowawcy (w miarę możliwości)

4. Wysłanie do wskazanej przez koordynatora placówki, listów/kartek wraz z pocztówką miejscowości w której znajduje się szkoła.

Koordynator

5. Przygotowanie mapy Polski z otrzymanymi w trakcie trwania projektu pocztówkami lub rysunkami

Koordynator/ opiekunowie

 

Ewaluacja projektu będzie prowadzona na bieżąco, obserwując postępy dzieci w pisaniu w języku angielskim. Finalnym elementem projektu będzie „Pocztówkowa mapa Polski”, która zostanie zaprezentowana na korytarzu szkolnym. Na mapie zaznaczone będą miejscowości, z którymi dokonano wymiany korespondencji. Szkoły i nauczyciele biorący udział w projekcie dostaną pamiątkowe dyplomy, które zostaną przesłane drogą elektroniczną.

W projekcie bierze udział szkoła w:

 

- Gdyni

- Białobrzegach

- Kazanowie

- Polańczyku

- Bielsko-Białej

- Zielonka- Parcela

- Starogard Gdański

- Lewiczynie

                                                                   Koordynator projektu: Agata Petrzak

                                                                  

Opiekunowie projektu: Izabela Aderek     Ella Pawlak