112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Ekologiczna Jedynka

Nazwa wnioskodawcy

jedynka 11062019 Stowarzyszenie JEDYNKA KEN

Tytuł – nazwa operacji

EKOLOGICZNA JEDYNKA

 Cele operacji

 

 

Cel główny: Wielokierunkowy Rozwój Obszaru

Cel szczegółowy:

- aktywna i zintegrowana społeczność

- podnoszenie świadomości tożsamości lokalnej i kompetencji społecznych mieszkańców

- powołanie Dziecięcego Zespołu Ekologicznego promującego wartości ekologiczne w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Zakres operacji

Wzmocnienie kapitału społecznego przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

 

Uzasadnienie zgodności z LSR

Operacja "Ekologiczna Jedynka" jest zgodna z zakresem tematycznym projektu grantowego i integruje cele i przedsięwzięcia określone
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Organizacja warsztatu ekologicznego dla dzieci i młodzieży ma na celu wzmocnienie kapitału społecznego uczestników projektu poprzez podnoszenie świadomości i wiedzy z zakresu ochrony środowiska i pojęć ekologicznych społeczności lokalnej.

Innowacyjność projektu

 

Warsztaty mają charakter innowacyjny ze względu na to, iż na naszym terenie nie było tego typu szkoleń. Innowacyjny jest sposób prowadzenia warsztatów w terenie.

Zintegrowanie

  • podmiotów
  • celów
  • zasobów

Operacja zakłada zintegrowanie i współpracę podmiotów z sektora społecznego i publicznego. W odniesieniu do zachowania dziedzictwa lokalnego, działania przyczynią się do aktywizacji i integracji społeczności lokalnej. Dziecięcy Zespół Ekologów zintegruje społeczność lokalną wokół wspólnego celu, jakim jest promowanie lokalnych walorów i zasobów przyrodniczych oraz dbanie o ekologię na naszym terenie. Rozwój aktywności ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez organizację warsztatu z zakresu ochrony środowiska i ekologii wpłynie korzystnie na wiedzę społeczności lokalnej.

Liczebność zespołu:

20 uczniów i uczennic szkoły

Czas realizacji projektu:

01.03.2019 – 30.06.2019

Koszty całkowite operacji:

Kwota przyznanej pomocy:

10 012,00zł

10 012,00zł

W ramach środków projektowych wydrukowaliśmy plakaty w celu promocji projektu. Ponadto zakupiliśmy ekologiczne pomoce naukowe, wydaliśmy folder promujący „Dziecięcy Zespół Ekologiczny” oraz folder podsumowujący działania projektowe.

plakatpoprawiony 1

gazetkapoprawiona 1

gazetka 4 1

 

plakatekpoprawiony 1

 

folder podsumowujący 6 1

 

Galeria Projektu - Zobacz