112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Formy cyberprzemocy

cyber1.pngCYBERSTALKING - oznacza używanie Internetu i mediów elektronicznych do nękania drugiej osoby np. poprzez wysyłanie niechcianych e-maili, zamieszczanie komentarzy na forach internetowych, podszywanie się pod nękaną  osobę i rozsyłanie w jej imieniu wiadomości do losowych adresatów. Wiadomości wysyłane przez tzw. stalkera mogą mieć formę pogróżek, propozycji seksualnych, oskarżeń itp.

GROOMING – to uwodzenie niepełnoletnich osób (dzieci i młodzieży) przez dorosłych przy wykorzystywaniu sieci. Przestępca wykorzystuje Internet do zdobycia zaufania i nawiązania emocjonalnej więzi z młodym człowiekiem, po to, by wykorzystać go seksualnie, nakłonić do udziału w pornografii dziecięcej lub prostytucji. Buduje w tym celu poczucie, że dziecko/nastolatek jest kimś naprawdę wyjątkowym i spotkał na swej drodze wyjątkowego przyjaciela. Ta często wielomiesięczna manipulacja służy tylko i wyłącznie wykorzystaniu seksualnemu młodej osoby !!! Jest to zachowanie przestępcze.

HAPPY SLAPPING – oznacza umieszczanie w sieci zdjęć lub filmów z ludźmi w przykrych czy upokarzających dla nich sytuacjach, bez ich zgody lub wbrew ich woli.

MOWA NIENAWIŚCI – tak określa się znieważenie, pomówienie lub nawoływanie do nienawiści wobec pojedynczej osoby lub grupy społecznej. Pretekstem do używania mowy nienawiści są zwykle uprzedzenia rasowe, narodowe, płeć, orientacja seksualna, światopogląd lub wyznanie. 

 FORMY  WYKORZYSTYWANIA  SEKSUALNEGO  DZIECI  I  MLODZIEŻY     

.      CYBERSEKS – zachowania do których wykorzystywane są media elektroniczne, służące osiągnięciu podniecenia i/lub zaspokojenia seksualnego.

Aranżowanie przez osobę dorosłą czynności seksualnych z udziałem osoby niepełnoletniej jest przestępstwem.

2.      GROOMING – uwodzenie osób niepełnoletnich przez osoby dorosłe za pośrednictwem Internetu.

3.     SEKSTING – przesyłanie za pośrednictwem mediów elektronicznych i Internetu swoich nagich zdjęć i filmów.

Zazwyczaj takie materiały przesyłane są w kontaktach prywatnych. Zawsze jednak trzeba liczyć się z ryzykiem, że mogą one zostać udostępnione.

4.  PORNOGRAFIA W WIRTUALNYM ŚWIECIE – najczęściej jest to obraz np. zdjęcie, film portretujące różne sfery aktywności seksualnej ludzi, którego celem jest wywołanie podniecenia u widza. Przestępstwem jest prezentowanie osobom nieletnim materiałów pornograficznych, jak i produkcja, dystrybucja oraz posiadanie materiałów pornograficznych z udziałem osób nieletnich.

CYBERPROSTYTUCJA  - czerpanie korzyści materialnych w zamian za udostępnianie za pośrednictwem mediów elektronicznych materiałów pornograficznych z własnym udziałem między innymi zdjęć, filmów, przekazu na żywo poprzez wideo rozmowę.

Niezależnie od tego, czy osoba niepełnoletnia robi to dobrowolnie czy pod przymusem, dorosły zawsze w tej sytuacji popełnia przestępstwo.

KONSEKWENCJE PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE NADMIERNEGO UŻYWANIA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

Skutek: unikanie kontaktów osobistych z ludźmi poza Internetem – siłą rzeczy prowadzi to do izolacji i poczucia osamotnienia.

Przyczyna: kontakt internetowy z ludźmi może być atrakcyjny, bo łatwiej jest kontrolować to, w jaki sposób prezentujemy siebie. Z drugiej strony, kiedy spędzamy dużo czasu podtrzymując znajomości internetowe, okazuje się, że nie mamy czasu dla znajomych spoza sieci. Kiedy dłużej zaniedbujemy dotychczasowe relacje, oddalamy się od bliskich nam ludzi.

Skutek: zaniedbywanie obowiązków prowadzi do problemów w szkole, w domu, np. kiepskie stopnie, konflikty z bliskimi.

Przyczyna: aktywności podejmowane w sieci zajmują nam dużo czasu, przez co niewiele zostaje go na wykonywanie obowiązków szkolnych i domowych.

Skutek: utrata zainteresowań.

Przyczyna: angażowanie się w to, co się dzieje w sieci, powoduje, że inne zainteresowania schodzą na dalszy plan. Nasze codzienne życie może przez to wydawać się dużo mniej atrakcyjne i zajmujące.

cyber4