112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Przyroda wielka przygoda

Punktem wyjścia do opracowania innowacji pt. "Przyroda – wielka przygoda" jest podstawa programowa kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. z 2009 r. nr 4).
Wyżej wymieniona innowacja ma na celu wyposażyć uczniów w określone wiadomości, umiejętności i postawy służące najbliższemu środowisku przyrodniczemu. Skierowana jest na dużą aktywność w osiąganiu zamierzonych celów.

Koniecznością ludzi dwudziestego pierwszego wieku jest stała dbałość o środowisko przyrodnicze. Jest to wręcz obowiązek związany z działalnością szkół, które często w mniejszych miejscowościach stają się miejscem inicjowania postaw proekologicznych i prośrodowiskowych.

Nasza szkoła znajduje się także w regionie o dużych walorach przyrodniczych związanych z położeniem w dolinie malowniczej rzeki Pilicy. Naszym obowiązkiem jest dbałość o racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, a dzieci są bardzo skutecznymi partnerami dorosłych w tych działaniach.

Innowacja pedagogiczna, o której mowa, jest połączeniem wszystkich działań prośrodowiskowych realizowanych w naszej szkole w całość, według ustalonego harmonogramu. Jest ona również dowodem na to, że podejmowane w szkole działania są skuteczne i atrakcyjne zarówno dla nauczycieli jak i uczniów. W roku szkolnym 2014/2015 w placówce realizowana była innowacja pedagogiczna pt. "Jestem częścią przyrody", a projekt innowacji opisywany w bieżącym dokumencie jest wynikiem doświadczeń zdobytych w poprzednim roku. Każdy uczeń naszej szkoły może i potrafi dbać o przyrodę wokół siebie, a wychowany w takim duchu będzie "zarażał" swoimi poglądami rodziców i sąsiadów. Innowacja przewiduje rozszerzenie materiału o problematykę ekologiczną wykraczającą poza treści programowe dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

Chcemy, aby uczniowie naszej szkoły i ich nauczyciele postrzegali nasze działania jako celowe i konieczne, dlatego zapraszamy do realizacji tej innowacji wszystkich uczniów klas IV-VI.

Zespół autorski innowacji pedagogicznej pt . "Przyroda – wielka przygoda" tworzą:

  • mgr Bożena Leśnowolska - nauczyciel przyrody; staż pracy - 21 lat, nauczyciel dyplomowany; wychowawca klasy VI
  • mgr Agnieszka Czech - nauczyciel języka niemieckiego i nauczania zintegrowanego; staż pracy - 12 lat nauczyciel mianowany; wychowawca klasy I
  • mgr Anna Bujska - nauczyciel matematyki, staż pracy - 17 lat, nauczyciel mianowany, wychowawca klasy VI
  • mgr Sylwia Greliak - nauczyciel matematyki i informatyki, staż pracy - 14 lat, nauczyciel mianowany, wychowawca klasy V
  • mgr Elżbieta Siedlecka - nauczyciel przyrody, staż pracy -  25 lat, nauczyciel dyplomowany; wychowawca klasy IV;
  • mgr Honorata Maciejewska - nauczyciel matematyki i zajęć technicznych, staż pracy 26 lat, nauczyciel dyplomowany, wychowawca klasy V. 

 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ INNOWACJI

Działania przeprowadzone w ramach innowacji: