112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

O szkole

Najstarsza wzmianka o szkole podstawowej funkcjonującej w Białobrzegach pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Niewiele informacji zachowało się o tamtej szkole. Wiadomo, że działała jako szkółka przykościelna, a jej fundacja przez Pawła Boskiego nastąpiła około roku 1773... Nasza obecna szkoła mieści się w Białobrzegach przy ulicy Rzemieślniczej 21/31 od roku 1972, kiedy to nastąpiło oddanie do użytku nowego budynku. Szkoła budowana w ciągu dwóch lat, uzyskała wówczas 12 izb lekcyjnych oraz cztery klaso-pracownie. Jednocześnie wówczas placówka otrzymuje sztandar i imię Komisji Edukacji Narodowej, które nosi dumnie do dnia dzisiejszego. 14 października 2012 roku obchodziliśmy uroczyście 40 lecie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach. (więcej w zakładce projekty/40 lecie szkoły) 14 października 2022 roku obchodziliśmy uroczyście 50 lecie szkoły (zapraszamy do zakładki Jubileusz 50 lecia (https://pspken.bialobrzegi.pl/jubileusz-50-lecia.html)

Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach: Miasto i Gmina Białobrzegi
Organ prowadzący: Gmina Białobrzegi
Organ nadzorujący: Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Radomiu

Organy szkoły
Dyrektor: mgr Jolanta Plesiewicz
Wicedyrektorzy: mgr Elżbieta Siedlecka, mgr Małgorzata Jaszczyk
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski


Liczba uczniów: 752
Liczba oddziałów: 30


Baza szkolna:

Budynek przy ulicy Rzemieślniczej 21/31 - 21 pracowni przedmiotowych w tym 2 pracownie komputerowe z dostępem do internetu, sala gimnastyczna, 2 boiska szkolne, świetlica i stołówka szkolna, biblioteka szkolna (korzystają uczniowie klas I-IV)

Budynek przy ulicy Reymonta 13 - 20 pracowni przedmiotowych w tym 1 pracownia komputerowa z dostępem do interneu, sala gimnastyczna, siłownia, świetlica szkolna oraz biblioteka szkolna, (korzystają uczniowie klas V-VIII)

 Gabinety: pedagoga, psychologa, logopedy, pielęgniarki szkolnej,


Nauczane języki obce: angielski, niemiecki.