112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Bezpiecznie i zdrowo

INNOWACJA PROGRAMOWA I METODYCZNA

„Jedyną osobą odpowiedzialną za twoje bezpieczeństwo jest ta, którą widzisz w lustrze.” 

Bill Jeans

Punktem wyjścia do opracowania innowacji pt. „Bezpiecznie i zdrowo” jest podstawa programowa kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. z 2009 r. nr 4) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506)
Zapewnienie bezpieczeństwa wiąże się ściśle z edukacją oraz wychowaniem dzieci i młodzieży umożliwiającym poznanie rozmaitych zagrożeń, przejawów, skutków i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Celem edukacji dla bezpieczeństwa jest takie przygotowanie młodego człowieka, aby potrafił rozpoznawać symptomy zagrożeń, zapobiegał ich powstawaniu, a przypadku ich wystąpienia – umiał zachować podstawowe standardy bezpieczeństwa. Małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z problemami oraz niewykształcone zachowania w trudnych, niecodziennych sytuacjach powodują, że dzieci w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia i są bezradne wobec rodzących się problemów. To nauczyciele wspólnie z rodzicami powinni wyrobić umiejętność oceniania okoliczności i spostrzegania niebezpieczeństw. Winno się uczyć jak unikać niebezpiecznych sytuacji lub jak z nich wybrnąć, kiedy już zaistnieją oraz kształtować umiejętność mówienia "nie" i postawę ograniczonego zaufania wobec osób nieznajomych. Trzeba im wpoić, by zawsze mówiły rodzicom gdzie i z kim idą, oraz o której godzinie wrócą do domu. Należy też informować dzieci, że w każdym przypadku powinny powiedzieć rodzicom o zaczepiających je osobach. Powinny koniecznie znać numery alarmowe policji, straży pożarnej, pogotowia oraz posiadać umiejętność zawiadamiania tychże służb o zaistniałych niebezpieczeństwach.
Zajęcia będą realizowane w ramach podstawy programowej oraz w powiązaniu z programem dydaktyczno – wychowawczym szkoły, programem profilaktycznym i kalendarzem imprez na rok szkolny 2015/2016. Treści innowacji będą realizowane w ramach zajęć obowiązkowych wynikających z podstawy programowej oraz w ramach zajęć przewidzianych art. 42 KN w okresie od 1 września 2015r. do 5 czerwca 2016 r. wg następującego harmonogramu:

LP. TERMIN REALIZACJI NAZWA  ZADANIA OSOBY  ODPOWIEDZIALNE
1. Wrzesień 2015 r. Inauguracja innowacji                        „Bezpiecznie i zdrowo” Autorki innowacji

2.

3.

Wrzesień 2015 r.

Wrzesień 2015 r.

Prezentacja kl. IIIb tematycznie związana z bezpieczeństwem i zdrowiem podczas II Festynu Rodzinnego Stowarzyszenia „Jedynka”

Udział w szkolnej akcji „Bezpieczne Pierwszaki”

Bożena Szymańska

Teresa Szaruch

Marzena Stawiarska

4.

5.

Listopad 2015 r.

Listopad 2015 r.

Spotkanie z lekarzem na temat zdrowego odżywiania, profilaktyki chorób, zachowań prozdrowotnych oraz zasad higieny, których należy pamiętać na co dzień.

Szkolenie uczniów kl.I w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Autorki innowacji

Teresa Szaruch

6. Styczeń 2016 r. „Bezpieczne ferie”- spotkanie z przedstawicielem wybranej służby ratowniczej oraz program artystyczny związany z tematyką bezpieczeństwa. Autorki innowacji
7. Luty 2016 r. Konkurs plastyczny „W mojej rodzinie czuję się bezpiecznie” Bożena Szymańska
8. Kwiecień  2016 r. Konkurs plastyczny „Potrafię zachować się bezpiecznie w różnych sytuacjach” Autorki innowacji
9. Maj „Straż pożarna nie tylko do pożarów” – spotkanie z przedstawicielami Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Białobrzegach. Autorki innowacji
10. Czerwiec 2016 r. Uroczyste zakończenie innowacji pedagogicznej „Bezpiecznie i zdrowo” –prezentacje przygotowane przez klasy biorące udział w innowacji Autorki innowacji
11. Czerwiec 2016 r. Ewaluacja Autorki innowacji
12. Cały rok szkolny 2015/2016 Zamieszczanie zdjęć i informacji na stronie internetowej szkoły, artykułów w lokalnej prasie Bożena Szymańska

Zespół autorski:

mgr Bożena Szymańska

mgr Teresa Szaruch

mgr Marzena Stawiarska

 

Działania przeprowadzone w ramach innowacji: