112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

MARKPIW

W roku szkolnym 2018/2019 nasza placówka przystąpiła do realizacji projektu „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania” MARKPIW.  Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, instytucją pośrednicząca jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, realizowany jest we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu od października 2018 r. do maja 2019 r.  Celem Projektu MARKPIW jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania na terenie województwa mazowieckiego, w 200 przedszkolach, szkołach, placówkach w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym poprzez objęcie kompleksowym i wysokiej jakości wsparciem szkoleniowo-doradczym 200 pracowników instytucji systemu wspomagania. Istotą wspomagania jest wpisanie doskonalenia nauczycieli w szersze działania, których celem jest rozwój szkoły.
W szkole przeprowadzona została diagnoza potrzeb, której rezultatem jest wybór obszaru oraz działań, które będą realizowane w szkole, a także określenie zasad współpracy. W odpowiedzi na diagnozę potrzeb, zespół zadaniowy, który tworzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej rozwinie kompetencje w zakresie umiejętności przyrodniczo – matematycznych na I etapie kształcenia. Priorytetem rozwojowym jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania nowych technik, ciekawych form i metod pracy z uczniami. Podjęcia przez nauczycieli działań zmierzających do większej aktywizacji uczniów kl. I – III w konkursach wiedzy zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Harmonogram działań w ramach realizacji projektu Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania
 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach

Lp.

Zadanie

Termin realizacji zadania

1.

Warsztaty „Gry i zabawy w kształtowaniu umiejętności matematycznych” .

listopad 2018 r.

2.

Warsztaty „Wykorzystanie TIK w kształtowaniu umiejętności matematycznych i przyrodniczych w edukacji wczesnoszkolnej”.

grudzień 2018 r.

3.

Zastosowanie poznanych form pracy w kształtowaniu umiejętności matematycznych i przyrodniczych u uczniów (w tym z wykorzystaniem TIK).

grudzień 2018 r. – kwiecień 219 r.

4.

Warsztaty ”Doświadczenia na zajęciach przyrodniczych w kl. I – III” .

luty 2019 r.

5.

Przeprowadzenie przez wszystkich nauczycieli co najmniej trzech zajęć, podczas których przeprowadzone zostaną doświadczenia.

styczeń – kwiecień 2019r.

6.

Opracowanie zestawu zadań (20 zadań) o podwyższonym stopniu trudności oraz zadań z tzw. „niedorzecznościami”, rozwijających u uczniów logiczne myślenie - zamieszczenie zadań na stronie internetowej szkoły oraz rozwiązywanie zadań z uczniami na lekcjach.

styczeń 2019 r.

7.

Wycieczka do stacji meteorologicznej w Kozienicach.

luty 2019 r.

8.

Lekcje otwarte:

·      wykorzystanie szachów w edukacji wczesnoszkolnej;

·      Zastosowanie gier i zabaw w rozwijaniu kompetencji matematycznych;

·      Doświadczenia przyrodnicze na lekcjach w klasach I –III;

grudzień 2018 r.

marzec 2019 r.

kwiecień 2019 r.

9.

Opracowanie ankiety ewaluacyjnej dla nauczycieli.

kwiecień 2019 r.

10.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej podsumowującej realizację działań w projekcie.

kwiecień 2019 r.

Bank zadań:

- zadanie dla kl. I

- zadanie dla kl. II

- zadanie dla kl. III

Galeria projektu:

- Wycieczka uczniów klasy IIIa i IIIb do stacji meteorologicznej w Kozienicach

- Lekcja otwarta "Mnożenie i dzielenie w zakresie 100 z wykorzystaniem zasobów Internetu oraz tablicy multimedialnej. Rozwiązywanie zadań z konkursów matematycznych KANGUR

- Lekcja otwarta "Poznajemy tajemnice powietrza"

- Warsztaty "Gry i zabawy w kształtowaniu umiejętności matematycznych"

- Warsztaty "Wykorzystanie TIK w kształtowaniu umiejętności matematycznych i przyrodniczych w edukacji wczesnoszkolnej"

- Lekcja otwarta "Wykorzystanie szachów na zajęciach w edukacji wczesnoszkolnej"

- MARKPIW PSP w Białobrzegach - VIDEO

 

"Sprawozdanie ze wspomagania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach w ramach projektu MARK PIW w roku szkolnym 2018/2019” - pobierz