112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Rozważnie, bezpiecznie i zdrowo

INNOWACJA PROGRAMOWA I METODYCZNAlogo rozwaznie

Program innowacji uwzględnia wiadomości i przedsięwzięcia zachęcające uczniów do zachowań prozdrowotnych w zakresie higieny osobistej i higieny żywienia oraz umiejętności bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią. Program proponuje realizację działań, których celem jest wykształcenie takich umiejętności, nawyków i postaw uczniów, które przyczynią się do podniesienia poziomu kultury zdrowotnej oraz przestrzegania zasad higieny. Ponadto będzie wspomagał i ukierunkowywał zainteresowania uczniów własnym zdrowiem, a także uczył wzmacniania odporności na działanie niekorzystnych dla zdrowia warunków życia. Realizacja projektu poszerzy i ugruntuje wiedzę uczniów o bezpiecznym uczestnictwie w ruchu drogowym oraz o rozpoznawaniu zagrożeń i zachowaniu ostrożności wobec przedmiotów, zwierząt, roślin i zjawisk atmosferycznych. Dzieci poznają sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia pożarowego, a także zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień. Nauczą się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku skaleczenia, oparzenia, zatarcia oka, ugryzienia przez kleszcza itp.
Niezwykle istotnym polem do działania są współczesne media. Dzieci muszą znać niebezpieczeństwa czyhające na nie w sieci oraz narzędzia do ochrony prywatności. Zanim dziecko zacznie grać w Internecie, rodzice powinni ustalić zrozumiałe dla niego zasady, które zwykle określają: czas gry, możliwość grania tylko ze znajomymi ze świata rzeczywistego, zakaz rozmawiania z nieznajomymi, zakaz podawania informacji osobistych, w tym prawdziwego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

LP. Nazwa zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne
1. Inauguracja Innowacji „Rozważnie, bezpiecznie i zdrowo” Wrzesień 2016r. Realizatorki innowacji
2. Prezentacja kl. Ic i Ie tematycznie związana z bezpieczeństwem i zdrowiem podczas II Festynu Rodzinnego Stowarzyszenia „Jedynka” Wrzesień 2016r.

Teresa Szaruch

Marzena Stawiarska

3. Bezpieczne Pierwszaki – spotkanie z policjantami oraz ćwiczenia w prawidłowym przechodzeniu przez jezdnię. Wrzesień 2016r. Realizatorki innowacji
4. Potrafię zachować się bezpiecznie…w lesie. Spotkanie z leśnikiem z Nadleśnictwa Dobieszyn  oraz fotografikiem przyrody Arkadiuszem Kurowskim. Październik 2016r. Realizatorki innowacji
5. Cykl spotkań z pielęgniarką szkolną dotyczących postępowania w przypadku skaleczenia, oparzenia, bólu głowy. Bezpieczne zażywanie lekarstw. Listopad – grudzień 2016r. Realizatorki innowacji we współpracy z pielęgniarką szkolną
6.  Potrafię zachować się bezpiecznie…w domu – przedstawienie klasy IIc, IIe i I

Styczeń – luty 2017r.

Realizatorki innowacji
7. Potrafię zachować się bezpiecznie… - jak bronić się przed infekcjami. Spotkanie z lekarzem rodzinnym. Zdrowe odżywianie i ruch na świeżym powietrzu a zdrowie. Marzec 2017r. Realizatorki innowacji
8. Uczymy ratować – nauka udzielania pierwszej pomocy. Kwiecień 2017r. Teresa Szaruch
9. Potrafię zachować się bezpiecznie… w kontaktach ze zwierzętami. Spotkanie z weterynarzem. Jak bronić przed kleszczami? Maj 2017r. Realizatorki innowacji
10. Potrafię zachować się bezpiecznie…podczas korzystania z telefonu, komputera i Internetu. Lekcje dla dzieci uczestniczących w innowacji. Maj 2017r. Realizatorki innowacji
11. Bezpieczne wakacje – spotkanie z przedstawicielem WOPR - u, Policji i Straży Pożarnej Maj 2017r. Realizatorki innowacji
12. Uroczyste zakończenie innowacji pedagogicznej „Bezpiecznie i zdrowo” – prezentacje przygotowane przez klasy biorące udział w innowacji. Czerwiec 2017r. Realizatorki innowacji
13. Ewaluacja Czerwiec 2017r. Realizatorki innowacji
14. Zamieszczanie zdjęć i informacji na stronie internetowej szkoły, artykułów w lokalnej prasie Cały rok szkolny 2016/2017 Realizatorki innowacji

Zespół autorski innowacji pedagogicznej tworzą:

  • mgr Bożena Szymańska - nauczyciel dyplomowany z 30 - letnim stażem, ukończone studia wyższe magisterskie dzienne na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie nauczania początkowego z wynikiem bardzo dobrym (w 1985r.) - tytuł magistra pedagogiki w zakresie nauczania początkowego.
  • mgr Teresa Szaruch - nauczyciel dyplomowany z 32 - letnim stażem, magister kierunku „Pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z podstawami logopedii” - Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, wydział Pedagogiczny i Nauk o Zdrowiu.
  • mgr Marzena Stawiarska – nauczyciel dyplomowany z 32 - letnim stażem, magister kierunku „Pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej przedszkolnej z podstawami logopedii” - Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, wydział Pedagogiczny i Nauk o Zdrowiu.

DZIAŁANIA PRZEPROWADZONE W RAMACH INNOWACJI: