112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Aktualności świetlica

 

Artykuły:

Rok szkolny 2023/2024

Czerwiec

 

Maj

Kwiecień

Marzec:

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Rok szkolny 2022/2023

Czerwiec

Maj

 

Kwiecień 

 

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzień

Listopad

Październik

 

Wrzesień

Rok szkolny 2021/2022

Czerwiec

 

Maj

 

 

Kwiecień

Marzec

Luty

Styczeń

Grudzien

Listopad

Październik

Wrzesień

 

Rok szkolny 2020/2021

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GALERIA ZDJĘĆ 2019/2020

teachers day 2016 poland 4871859734577152 hpPodstawowym zadaniem nauczyciela - wychowawcy świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki oraz stwarzanie wielu różnorodnych sytuacji poznawczych i wychowawczych, sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi.

Zadania, które spełnia świetlica szkolna są następujące:
- organizowanie pomocy w nauce uczniom słabym i zdolnym,
- organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach świetlicy i na świeżym powietrzu, mającym na celu prawidłowy rozwój uczniów (rozgrywki na dwóch boiskach szkolnych oraz zabawy ruchowe na placu zabaw),
- ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,
- upowszechnianie i kształtowanie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości,
- rozwijanie i uczenie samodzielności,
- kształtowanie postaw pożądanych społecznie- włączenie się uczniów w życie szkoły,
- współpraca z rodzicami (np.: rozmowy na temat dzieci, ankiety, karty zgłoszeń do świetlicy, poznanie sytuacji domowej uczniów, dni otwarte w szkole),
- współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem szkolnym, pielęgniarką oraz dyrekcją szkoły,
- analizowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych dotyczących dzieci,
- działania integrujące zespół świetlicowy,
- dbanie o wszechstronny rozwój dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć zgodnie z planem pracy świetlicy szkolnej,
- stwarzanie sytuacji, które wzbogacają wiadomości i doświadczenia dzieci, kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie, dbając okazję do oceniania i wartościowania,
- zwracanie uwagi na kształtowanie postaw współżycia w grupie rówieśniczej,
- dbanie o wdrożenie uczniów do przestrzegania przyjętych norm, zasad zachowania się,
- wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, kształtowania postaw asertywnych i empatii, także panowanie nad emocjami.

Ze względu na specyficzną działalność świetlicy dbamy o skoncentrowanie na czynnościach pobudzających do myślenia, rozwijania aktywności twórczej, zainteresowań, inicjatywy, poszerzenia wiadomości o otaczającym świecie, rozbudzaniu zamiłowań czytelniczych, poczuciu własnej wartości, przełamaniu nieśmiałości dzieci.

 

Nauczyciele świetlicy: mgr Iwona Kacprzak i mgr Dorota Granis

swietlica