112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

e - Matematyka - MYŚLĘ, LICZĘ, ROZWIĄZUJĘ

INNOWACJA PROGRAMOWO - METODYCZNO - ORGANIZACYJNAe matematyka

Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.
Roger Bacon

Słowo matematyka kojarzy się ludziom z czymś bardzo trudnym, niezrozumiałym. Większość uczniów ma problem z przyswojeniem podstawowych pojęć matematycznych, a same obliczenia odstraszają ucznia od pokonywania napotkanych trudności. Żyjemy w XXI wieku i postęp naukowo – techniczny zmusza nas do zmiany sposobów przekazywania wiedzy matematycznej. Komputer towarzyszy człowiekowi od najmłodszych lat jego życia. Jednak nie wszyscy uczniowie wiedzą, że komputer służy nie tylko do zabawy, ale przede wszystkim jako narzędzie przydatne do rozwiązywania problemów. Jest źródłem wiedzy o otaczającym nas świecie. Potrzeby edukacyjne uczniów i oczekiwania ich rodziców zmierzają również do korzystania z nowoczesnych zdobyczy techniki. Chcąc przejść bez problemów do następnego etapu edukacyjnego i dobrze sobie w nim radzić, uczeń musi umieć korzystać z dobrodziejstw techniki.na tropie matematycznej przygody   klasa vb

Z moich obserwacji wynika, że młodzi ludzie chętniej rozwiązują nawet trudne zadania matematyczne przy pomocy komputera. Program koła matematycznego i zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klasy IVd i Vb, przy zastosowaniu technologii informatycznej, jest wynikiem potrzeb współczesnej szkoły i środowiska lokalnego. Ma na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno - wychowawczego, rozbudzenie i zachęcenie uczniów do nauki matematyki, a co za tym idzie zwiększenie efektów nauczania.na tropie matematycznej przygody   klasa ivd

Opracowując ten program, starałam się, aby matematyka wydała się uczniom ciekawa, a przede wszystkim, możliwa do zrozumienia. Program ten pomoże uczniom usystematyzować wiedzę i ćwiczyć umiejętności pozwalające na zastosowanie matematyki w życiu codziennym. Ponadto, posłuży do przygotowania uczniów do czekającego ich Sprawdzianu po klasie VI.harmonogram e matRealizując autorski program innowacji chciałabym również inspirować i angażować uczniów do kształcenia się i kreatywności, promować i kształtować u uczniów postawy obywatelskie i odpowiedzialność w świecie mediów cyfrowych, stosować i rozwijać swoje metody kształcenia i oceniania z użyciem technologii oraz promować matematykę i jej rolę we współczesnym świecie.

mgr Katarzyna Klich - autor innowacji

Działania przeprowadzone w ramach innowacji: