112

->

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

Mapa i skala - terenowa lekcja matematyki w klasie Vb

13256437 1102509566458970 3824219073557585355 n13 maja 2016 roku uczniowie klasy Vb mieli okazję przeżycia niezwykłej lekcji matematyki w terenie. Zajęcia odbyły się w ramach działań innowacji pedagogicznej e - Matematyka - MYŚLĘ, LICZĘ, ROZWIĄZUJĘ. Nauczyciel podzielił uczniów na 5 drużyn 4 - 6 osobowych. Każda drużyna miała do rozwiązania 5 zadań związanych z tematem "Plan, skala i mapa".

Zadania miały różny stopień trudności i dotyczyły przede wszystkim liczenia odległości rzeczywistych pomiędzy miastami lub punktami na mapach, które uczniowie przynieśli na prośbę nauczyciela.13240674 1102509306458996 3225554975542540850 n

Cel główny przeprowadzonej lekcji:

  •  utrwalenie wiadomości i umiejętności dotyczących skali.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  • rozumie pojęcie: skala,
  • zna jednostki długości i zależności między nimi,
  • oblicza odległość rzeczywistą posługując się skalą.

Cele wychowawcze:

  • umiejętność współpracy w grupie,
  • kształtowanie odpowiedzialności za wyniki pracy w grupie,
  • rozwijanie pomysłowości, inicjatywy i aktywnej postawy ucznia,
  • dbałość o porządek pracy i zapis.13244850 1102509539792306 8606139508762926471 nWszyscy uczniowie świetnie potrafili współpracować, każdy czuł odpowiedzialność za grupę i starał się dobrze rozwiązać powierzone mu zadanie. Nauczyciel docenił pracę uczniów. Najlepsza grupa otrzymała oceny celujące, a pozostali uczniowie za wkład i wysiłek otrzymali oceny bardzo dobre. Po skończonych zajęciach wszyscy zgodnie stwierdzili, że podobają im się takie lekcje praktyczne i chcieliby cześciej w nich uczestniczyć. 

Katarzyna Klich - nauczyciel matematyki

GALERIA ZDJĘĆ