112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Na tropie TIK w edukacji

INNOWACJA PROGRAMOWO - METODYCZNO - ORGANIZACYJNAna tropie TIK w edukacji

"Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam. Zaangażuj mnie, a zrozumiem." Konfucjusz

Dostęp do Internetu mają dziś dwa miliardy ludzi na świecie. Pod koniec obecnej dekady z sieci za pośrednictwem smartfonów, tabletów, laptopów i innych urządzeń, które do tego czasu powstaną dzięki ludzkiej inwencji, będzie korzystać pięć miliardów mieszkańców globu. Surfowanie po Internecie stanie się powszechne i nieograniczone. Na razie możemy tylko sobie wyobrażać, w jaki sposób technologie informacyjno - komunikacyjne (TIK) zmienią życie nasze i naszych dzieci.

Aby młode pokolenia mogły jak najwięcej zyskać na tej ogromnej, wspaniałej zmianie stylu życia i uczenia się, my - pedagodzy – chcemy doskonalić nasze umiejętności i zasadniczo zmienić praktykę nauczania. Niezależnie od naszego poziomu znajomości TIK jako narzędzi wspomagających uczenie się i nauczanie, pragniemy się rozwijać i wykorzystywać nowe technologie w nauczaniu naszych przedmiotów.

Ucząc każdego przedmiotu, na każdym poziomie edukacyjnym, musimy być w stanie zapewnić naszym uczniom rozmaite doświadczenia, odzwierciedlające potencjał TIK nie tylko w podnoszeniu wydajności, ale również w uczeniu się kreatywnym oraz opartym na dociekaniu, które jak wiemy, jest najkorzystniejsze dla uczniów.

Obecnie nasi uczniowie i my sami komunikujemy się ze światem i wymieniamy poglądy w sieci. To zarazem wielka szansa i ogromne wyzwanie. Aby w pełni zrozumieć potencjał i pułapki tych szerokich możliwości, musimy zaakceptować zachodzące zmiany i pomóc naszym uczniom dostrzec ich sens. Przejście od uczenia się w określonym czasie i miejscu w globalnym świecie cyfrowym to niewątpliwie największa praca, jaką my, pedagodzy, musimy wykonać w najbliższych latach.

Nasi uczniowie muszą nauczyć się nie tylko korzystać z najnowszych technologii, ale również oceniać, które z nich nadają się najlepiej do wykonania konkretnego zadania.

Jak wskazują badania, wykorzystywanie nowych technologii ma lepszy wpływ na uczenie się, gdy wcześniej zostały jasno opisane cele edukacyjne. Skuteczne stosowanie TIK nie tylko wpływa na poprawę procesu uczenia się, rozumienia treści dydaktycznych i na osiągnięcia szkolne, ale również motywuje uczniów do nauki, zachęca do wspólnego uczenia się oraz pomaga rozwijać zdolność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Komputery są wykorzystywane od dawna do poprawy wyników uczniów w testach umiejętności podstawowych. Nowe technologie dają uczniom większą kontrolę nad procesem swojego uczenia się, pozwalają stosować rozumowanie analityczne i krytyczne, a także podejmować współpracę.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

przeprowadzonych w ramach innowacji

w roku szkolnym 2016/2017

innowacja tabela1innowacja tabela2

innowacja tabela3

 

Zakładane efekty podjętych działań podczas realizowania innowacji:

  • Po pierwsze - tworzenie na lekcjach środowiska sprzyjającego uczeniu się. Jak wykorzystywać TIK w wyznaczaniu i komunikowaniu celów uczenia się, przekazywaniu uczniom informacji zwrotnej, motywowaniu uczniów do nauki i wysiłku, zauważaniu i docenianiu ich pracy i osiągnięć.
  • Po drugie – pomoc uczniom w zrozumieniu tego, czego się uczą. Tutaj TIK będą wspierać nas – nauczycieli w rozwijaniu umiejętności zadawania pytań oraz dawaniu wskazówek i podpowiedzi.
  • Po trzecie – pomoc uczniom w poszerzaniu i stosowaniu wiedzy. Wiemy, że głębokiemu uczeniu się dobrze służą strategie rozpoznawania podobieństw i różnic oraz klasyfikowania. Stosowaniu wiedzy w praktyce sprzyja rozwijanie zdolności naukowego rozumowania poprzez stawianie i weryfikowanie hipotez.

Stosowane przez nas technologie mają pomóc w przygotowywaniu młodych ludzi do aktywnego kształtowania naszej najbliższej przyszłości w XXI wieku.

Autorzy innowacji: 

mgr Katarzyna Klich - Charicka, mgr Marlena Kiech, mgr Agnieszka Czech, mgr Ella Pawlak, mgr Małgorzata Walasik

 

DZIAŁANIA PRZEPROWADZONE W RAMACH INNOWACJI: