112

->

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

PATRONI ROKU 2018

IMG 0838Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 08 czerwca 2017 r. ogłosił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej (1910-2008), oddając „hołd Tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania drugiego człowieka".

Nie wolno było zwlekać z odpowiedzią, dlatego biblioteka szkolna przygotowała skromną wystawę poświęconą pamięci Ireny Sendlerowej oraz jej działalności w „Żegocie” i w Referacie Opieki nad Dziećmi, która pozwoliła ocalić życie 2500 dzieci, wyratowanych, a często wyrwanych, czy wykradzionych z getta lub oddanych przez rodziny, uciekające przed zagładą.

Irena Sendlerowa o swojej rodzinie, w której ukształtowała swą postawę, mówiła: „Wychowana byłam w duchu, że obojętna jest sprawa religii, narodu, przynależności do jakiejś rasy – ważny jest człowiek!” Mówiła o sobie: „Tego, że trzeba pomagać potrzebującym nauczyłam się w domu rodzinnym. Dlatego nie jestem żadna bohaterka”. W obliczu strat wśród ludzi, jakie przyniosła wojna i okupacja, miała poczucie, że zrobiła za mało. We wspomnieniach mówiła: „Żałuję tylko jednej rzeczy – mogłam zrobić więcej. To uczucie żalu będzie mi towarzyszyć aż do momentu śmierci”.
27 października 2017 r. Sejm RP przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta (1924-1998). 28 lipca 2018 roku minie 20 lat od śmierci poety. Czytamy w uchwale: „W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń. Przestrzegał: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”. A zatem „Należy [...] zrobić wszystko, by odbudować imponderabilia i autorytety. Ich brak bowiem to dla losów narodu śmiertelne zagrożenie”. Wprowadził do polszczyzny wiele zdań budujących naszą tożsamość i wyobraźnię, z których najważniejsze brzmi: „Bądź wierny Idź”. Biblioteka szkolna przygotowała wystawę poświęconą wybitnemu autorowi utworów dramatycznych, poecie o wielkim dorobku i wyjątkowym autorytecie artystycznym i moralnym, człowiekowi, którego biografia tragicznie uwikłana była w historię XX wieku.

Nauczyciel bibliotekarz Magdalena Bąk