112

superkoderzy logo

 

megamisja2

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1

logo knm 780x466

Cudze chwalicie, swego nie znacie

spacer4eUczniowie klasy 4e w dniu 17 października 2018r. odbyli spacer śladami miejsc upamiętniających znanych Białobrzeżan: Bronisława Mroczkowskiego, Jana Rogowskiego, Stefana Kamińskiego, Zygmunta Siedleckiego, Rudolfa Bautscha i nauczycieli pomordowanych w czasie hitlerowskiej okupacji.

Znajomość historii regionalna i lokalnej odgrywa istotną rolę w kształtowaniu myślenia kategoriami życia zbiorowego, ułatwia zrozumienie związków „małej ojczyzny” z „ojczyzną większą” z życiem całego państwa i narodu. Miejsca upamiętniające wydarzenia z przeszłości, z tej dalszej i tej bliższej, np. tablica pamiątkowa, pomnik, informacja zawarta na tablicy na budynku, dają możliwość refleksji nad przeszłością. Miejsca te są nośnikami pamięci historycznej, pozwalają na wywołanie wyobrażeń o minionych wydarzeniach, emocjonalnie mogą wiązać ucznia z danym miejscem, stanowią ważny czynnik w kształtowaniu świadomości historycznej, w aktywnym poznawaniu i przeżywaniu historii. spacer4e2Historia regionalna odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu świadomości obywatelskiej i narodowej, sprzyja rozwijaniu postaw patriotycznych, zaangażowaniu społecznemu w środowisku lokalnym. Patriotyzm jako wartość zawsze związany był i jest ze świadomością narodową.

Marta Wójcik-Marzec