112

superkoderzy logo

 

megamisja2

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1

logo knm 780x466

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta. Co powinien wiedzieć konsument?

spotkanie zUczniowie klas VIII w ramach wiedzy o społeczeństwie i doradztwa zawodowego 22 października 2018 roku uczestniczyli w prelekcji, prowadzonej przez Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta p.Marię Walasik. 

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat praw konsumenta. Uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej, głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumenta. Pani Rzecznik wyjaśniła procedurę składania reklamacji, jak również różnicę pomiędzy gwarancją a rękojmią. Młodzież została poinformowana o problemach wynikających z zawierania umów na odległość i poza lokalem, jak również gdzie szukać pomocy w przypadku problemów z reklamacją. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, dotyczących również pracy rzecznika.spotkanie zz

Na koniec Pani Maria Walasik zwróciła się do młodzieży z apelem o wyczulenie osób starszych – dziadków, rodziców, aby z rozwagą podchodziły do różnych ofert telefonicznych czy pokazów, na których oferuje się towary. Dziękujemy Pani Rzecznik za spotkanie. 

 

Marta Wójcik-Marzec