112

superkoderzy logo

 

megamisja2

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1

logo knm 780x466

Dzień Patrioty/Patriotki XXI wieku

3Gdyby wyjść na ulicę i zapytać ludzi: co to jest patriotyzm?, odpowiedzi by nie zabrakło. Dla jednych byłaby to miłość do Ojczyzny, dla innych poszanowanie rocznic narodowych, jeszcze inni mówiliby, że patriotyzm to narodowa historią, tradycja. Takie rozumienie patriotyzmu jest prawdziwe, ale zawężone. Bo prawda jest taka, że patriotyzm łączy w sobie i tradycję i teraźniejszość. Stawia na pierwszym miejscu Ojczyznę, ale także nie zapomina o tolerancji wobec innych ludzi.
Coraz częściej słyszymy o aktach nietolerancji a nawet przemocy wobec innych narodowości, czy osób bezdomnych. Czasami są to hasła wypisane na murach, czy stadionowe zawołanie - Polska dla Polaków, zdarzają się jednak także sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu osób dyskryminowanych. Jak możemy przeciwdziałać tym zjawiskom?


Edukacja to najskuteczniejszy sposób zapobiegania nietolerancji. Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami. Małe dzieci są ufne i nie oceniają po pozorach. Z czasem to się zmienia.  Pojawiają się wtedy trudne pytania i wątpliwości. Zadaniem rodziców i nauczycieli jest pomaganie dzieciom i młodzieży w przystosowaniu się do życia w różnorodnym społeczeństwie, nauczenie ich akceptacji i otwartości na Innego. Dlatego też szkoła przystąpiła do projektu Szkoła Tolerancji zainicjowanego w 2014r. przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Koalicją na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Celem projektu było przybliżenie uczestnikom wielokulturową przeszłości Polski, pobudzenie do krytycznego myślenia, dostrzegania niepokojących zjawisk, które miały i mają miejsce w naszym kraju.
 W ramach działań przygotowaliśmy obchody Dnia Patrioty/Patriotki XXI wieku, przypadające na 16 listopada. Praca nasza składała się z kilku elementów:
- uczniowie po przeprowadzonych zajęciach na temat rozumienia współczesnego patriotyzmu przygotowali:
•     plakaty promujące patriotyzm i tolerancję,
•     ankietę niepodległościową, która przeprowadzili na grupie losowo wybranych uczniów klas VI-VIII. Wszyscy uczniowie wiedzieli, którą w tym roku obchodziliśmy rocznicę odzyskania niepodległości, ile lat byliśmy pod zaborami i jakie mamy symbole narodowe. Wśród Polaków, którzy na przestrzeni wieków zasłużyli na miano patrioty wymieniali najczęściej Józefa Piłsudskiego, Fryderyka Chopina. Współcześnie żyjący patriota, to według uczniów nie konkretna osoba tylko obywatel, który bierze udział w wyborach, uroczystościach lokalnych, szanujący innych. 80 % badanych uważa siebie za patriotę, wymieniając takie własne postawy jak udział w akademiach, zawodach sportowych, w obchodach lokalnych upamiętniających ważne wydarzenia, czy szacunek do symboli narodowych. Najtrudniejszym pytaniem okazało się dla uczniów wyjaśnienie czym według nich jest patriotyzm. Najczęściej padały odpowiedzi: miłość do Ojczyzny, poświęcanie się dla niej, szacunek do symboli narodowych, walka; ze współczesnego rozumienia: szacunek do drugiej osoby, pracowitość, płacenie podatków.
•    lekcję pod tytułem ”Magiczne pudełko: jak rozmawiać z dziećmi o bohaterach i bohaterkach” inspirowana życiem Ireny Sendlerowej. Celem lekcji było poznanie informacji dotyczących życia p.Ireny, redefiniowanie patriotyzmu i nadanie mu aktualnych, współczesnych znaczeń. Uczniowie zastanawiali się kim jest bohater, kto i dlaczego nim zostaje.
•     podchody szlakiem zasłużonych osób dla naszej „małej ojczyzny”. Osoby biorące aktywny udział w projekcie przygotowały: trasę, pytania dla grup w poszczególnych miejscach docelowych, dotyczące podstawowej wiedzy na temat osób zasłużonych w naszej miejscowości, ale również i w kraju. Wszyscy reprezentowali wysoki poziom wiedzy i wspólnie dotarli zmarznięci do mety.
Czy łatwo być patriota?
Bycie patriotą nie jest sprawą prostą.  Znakomity rzymski poeta Horacy mawiał, że słodko jest umierać za Ojczyznę. W dzisiejszych czasach nie musimy walczyć o nasz kraj, ale winniśmy dawać świadectwo. Patriota musi swoją postawą świadczyć o tym, że Ojczyzna jest dla niego najważniejsza. Powinien dbać o jej rozwój, kulturę, gospodarkę, a także nie bać się oddać życia, gdy zajdzie taka potrzeba.
Marta Wójcik-Marzec