112

superkoderzy logo

 

megamisja2

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1

logo knm 780x466

Wycieczki zawodoznawcze uczniów klas I-III

img 20181204 170319W dniach 15-16 listopada 2018 roku nasi najmłodsi uczniowie z klas I – III brali udział w wycieczkach zawodoznawczych do firm i  instytucji znajdujących się w najbliższej okolicy, w ramach programu Otwarta Firma.
Program ten organizowany jest z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, największego na świecie wydarzenia mającego na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Wycieczki były realizacją modułu  „ Poznajemy zawody w miejscu pracy”, a ich celem było przekazanie uczniom w atrakcyjnej formie treści nauczania zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.


Nasza szkoła uczestnicząc w programie wspiera uczniów w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, tworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie,  buduje pozytywne relacje  z lokalnym biznesem, przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,  kształtuje u dzieci pozytywny stosunek do nauki, rozwija ich ciekawość w poznawaniu otaczającego świata oraz poczucie przynależności do środowiska lokalnego.

Zawód piekarz
Uczniowie z klasy Ia i Ic uczestniczyli w wycieczce do Piekarni " Star - Mar" w Białobrzegach. Dzieci zapoznały się z procesem produkcji pieczywa, który dokładnie wyjaśnił im pan piekarz. Zwiedziły cały zakład, poznając przy tym maszyny służące do wyrobu ciast oraz piece piekarnicze. Uczniowie podczas wycieczki przekonali się, że praca piekarza jest trudna, wykonywana w wysokiej temperaturze i przeważnie nocą. Podsumowaniem wycieczki było wykonanie przez uczniów prac plastycznych na temat zawodu piekarza.

Zawód strażak
Uczniowie klas: Id, IIa, IIb, IIc zapoznali się z zawodem strażaka zwiedzając Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach.
Dzieci zwiedziły pomieszczenia PSP:
- Izbę Tradycji, w której widziały: mundury, hełmy – te dawne i współczesne, stare fotografie i pamiątki,
- Powiatowe Stanowisko Kierowania, w którym mogły porozmawiać z dyspozytorem,
- Garaż, w którym obejrzały samochody: do ratowania medycznego, do gaszenia pożaru, do ratowania w powietrzu, czyli podnośnik, a także łódkę przeciwpowodziową,
- Salę treningową, gdzie strażacy dbają o swoją sprawność fizyczną.
Wysłuchały także prelekcji na temat – skąd się bierze czad i dlaczego jest niebezpieczny oraz jak się chronić, aby się nim nie zatruć.  Dzieci  utrwaliły i poszerzyły swoją wiedzę na temat pracy strażaka. Dowiedziały się, że do jego zadań należy nie tylko walka z ogniem, ale również eliminowanie skutków wypadków drogowych, katastrof budowlanych czy klęsk żywiołowych, a nawet ratowanie z opresji zwierząt. Uświadomiły sobie, że strażacy w swej pracy wykorzystują nowoczesny, specjalistyczny sprzęt, który im w niej pomaga. Usłyszały, że strażak musi być silny, odważny, pomocny i sprawny fizycznie. Powinien umieć współdziałać i pracować w grupie.

Zawód policjant
Uczniowie klasy Ib i IId zwiedzili Powiatową Komendę w Białobrzegach. Po przybyciu na miejsce pan komisarz Jarosław Rdzanek opowiedział dzieciom  o pracy policjanta, wymienił rodzaje służb oraz opowiedział o sprzęcie, który wykorzystuje się w służbie. W dalszej części spotkania z panem policjantem uczniowie zwiedzili budynek komendy. Poznali stanowisko kierowania oraz dyżurnego i jego zadania. Następnie zobaczyli  pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Uczniowie po powrocie z wycieczki wykonały prace plastyczne, w których zawarły wrażenia z wycieczki.

Ewelina Miziołek
Wychowawcy klas I i II