112

superkoderzy logo

 

megamisja2

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1

logo knm 780x466

Planszowe edukacyjne gry IPN = nauka i zabawa klas V

20181218 130458W minionym roku kalendarzowym obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, szkoła podjęła dużo inicjatyw mających na celu promocję tego święta, jedną  z nich był udział nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w warsztatach metodycznych „100 lat Niepodległości - planszowe edukacyjne gry historyczne IPN”  organizowanych przez MSCDN w Radomiu we współpracy z IPN w Łodzi. Celem warsztatów było zapoznanie z działaniami dydaktycznymi propagującymi obchody 100 rocznicy odzyskania Niepodległości z użyciem narzędzi z zakresu gamifikacji w edukacji historycznej, związanym również z realizacją punktu polityki oświatowej państwa - rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów.


 20181218 130538Nauczyciel reprezentujący szkołę otrzyma bezpłatnie zestaw trzech gier do wykorzystywania edukacyjnego w swojej placówce. Propozycje działań dydaktycznych wykorzystano na lekcjach historii w klasach V. Uczniowie grali w grę memory „Twórcy niepodległości” i układali puzzle „Walka o granice II Rzeczypospolitej 1918-1924”. Gry umożliwiły uczniom poznanie: mapy odradzającego się państwa polskiego, najważniejsze wydarzenia i biografie osób, którym udało się podnieść kraj ze zniszczeń I wojny światowej. 20181218 131938 1Wszyscy byli bardzo zainteresowani lekcją, gry wyzwoliły większą aktywność uczniów, motywowały do samodzielnego myślenia i pokazały bardzo dobrą współpracę między uczniami.

Marta Wójcik-Marzec