112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

Konkurs Galileo – Fizyka 2019

Zapraszamy wszystkich uczniów z klas VII i VIII szkoły podstawowej  do wzięcia udziału w konkursie fizycznym GALILEO. Organizatorem konkursu  jest Centrum Edukacji Szkolnej (CES). Konkurs odbędzie się 07-03-2019r. Każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności ! Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Konkurs z fizyki trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.


Zakres tematyczny Galileo - Fizyka
Klasa 7 szkoły podstawowej
1. Oddziaływania:
• wielkości fizyczne, jednostki i pomiary;
• rodzaje i skutki oddziaływań;
• siła i jej cechy;
• pomiar siły;
• niepewność pomiaru;
• siła wypadkowa i równoważąca;
• I, II i III zasada dynamiki Newtona;
• swobodny spadek ciał, ciężar;
• tarcie i opory ruchu.
2. Właściwości i budowa materii:
• trzy stany skupienia substancji,
• budowa materii,
• atomy i cząsteczki,
• założenia kinetyczno-cząsteczkowej budowy materii,
• siły spójności i siły przylegania,
• menisk i napięcie powierzchniowe,
• właściwości ciał stałych, cieczy i gazów,
• kryształy,
• oddziaływania międzycząsteczkowe,
• zmiany stanów skupienia,
• rozszerzalność temperaturowa ciał,
• masa a ciężar ciała,
• gęstość ciał.
3. Kinematyka:
• względność ruchu;
• prędkość średnia i chwilowa;
• przyspieszenie;
• elementy ruchu i jego opis;
• ruch jednostajny prostoliniowy;
• ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy;
• ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy;
• analiza i wykresy ruchów jednostajnie przyspieszonego, opóźnionego i jednostajnego prostoliniowego.
Klasa 8 szkoły podstawowej
Zakres tematyczny kl. VII oraz:
1. Kinematyka:
• prędkość średnia i chwilowa;
• jednostki prędkośći i ich zamiana;
• przyspieszenie;
• ruch jednostajny prostoliniowy;
• ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy;
• analiza i wykresy ruchów jednostajnie przyspieszonego, opóźnionego i jednostajnego prostoliniowego.
2. Dynamika:
• wyznaczanie siły wypadkowej;
• dynamiczne skutki oddziaływań;
• tarcie i opory ruchu;
• I, II i III zasada dynamiki Newtona;
• swobodny spadek ciał;
• pęd ciała, zasada zachowania pędu.
3. Praca, moc, energia:
• praca, moc i ich jednostki;
• energia mechaniczna (kinetyczna, potencjalna, zasada zachowania energii);
• maszyny proste;
• zamiana energii na inne formy.
4. Analiza energetyczna procesów cieplnych:
• energia wewnętrzna ciała i jej zmiana w wyniku pracy;
• temperatura i jej pomiar;
• cieplny przepływ energii;
• I zasada termodynamiki;
• ciepło właściwe;
• bilans cieplny;
• topnienie i krzepnięcie, ciepło topnienia;
• parowanie i skraplanie, ciepło parowania.
5. Elektrostatyka:
• trzy sposoby elektryzowania ciał (tarcie, dotyk, indukcja);
• pole elektrostatyczne;
• budowa atomu, jednostka ładunku elektrycznego;
• prawo Coulomba;
• zasada zachowania ładunku elektrycznego.
Hanna Sokołowska