112

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 1

superkoderzy logo

 

megamisja2logo

 

CERTYFIKAT CODE WEEK1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1certyfikat

logo knm 780x466

 

SOC Certyfikatmin

 

imggcsi66B20F49F11E2CF93CB9A09394DC178D25B16F82mpid7maxwidth1920maxheight937

SZKOLNY KONKURS NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

Program Konkursu:
• 5 kwietnia 2019 r. (piątek)-ostateczny termin składania prac,
•15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) rozdanie dyplomów i nagród.         

Cele konkursu:

1. Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych.
2. Kształtowanie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych.
3. Uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk plastycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych.

 

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów
• Kl. IV - VIII
2. Kategorie prac konkursowych:
• Jajko pisanka (min 20 cm.)
• Palma ( największa)
• Wieniec wielkanocny ( ozdoby: zajączek, jajko, baranek, kogutek)
3. Materiały i technika prac dowolna.
4. Praca może być wykonana przy udziale rodziców.
5. Do konkursu nie zostaną dopuszczone gotowe zakupione ozdoby wielkanocne.
6. Prace powinny być oznaczone metryczką mocno przytwierdzoną do ozdoby, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, klasa.
7. Oceny prac dokona komisja w składzie: pani Agata Kowalczyk, Małgorzata Skrzypczyńska, Anna Stefanik-Chochlewicz oraz pan Cezary Rogala.
8. Kryteria oceny prac.
• Pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu
• Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych
• Bogactwo użytych materiałów
9. Organizatorzy przewidują dyplomy oraz nagrody dla autorów najciekawszych prac.
10. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
12. Nagrody zostaną wręczone podczas apelu poprzedzającego Święta Wielkanocne

Organizatorzy: Agata Kowalczyk, Małgorzata Skrzypczyńska,
Anna Stefanik- Chochlewicz, Cezary Rogala