112

superkoderzy logo

 

megamisja2

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1

logo knm 780x466

Olimpus z historii- sesja wiosenna

wiosna historiaSerdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w olimpiadzie przedmiotowej Olimpus z historii, która odbędzie się 21 marca 2019r. Celem olimpiady jest  poszerzanie zainteresowań i wiedzy  uczniów.  Olimpiada będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne.

Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie. W teście  zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.  Każdy z uczestników, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu, klasy i 10 punktów dodatnich z zachowania. Dla najlepszych zostały przewidziane nagrody książkowe, a od nauczycieli uczących przedmiotu ocena celująca.
Uczniowie dobrowolnie  deklarujący chęć udziału wpłacają 9 zł. Zakres tematyczny na stronie http://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/historia/zakres-tematyczny lub u nauczyciela historii.

Marta Wójcik-Marzec
Marlena Kiech