112

superkoderzy logo

 

megamisja2

 

certyfikat 1  baner technologie z klasa

CCI20170516

 

CCI20171220

 

CCI20171214 0003 

certyfikat

 

CCI20170213

 CCI20180507

 

CCI20171030 0001

 

Obraz 25

 dyplomorganizator2017SZKOŁA 1 1

logo knm 780x466

Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych (TIMSS)

Clipboard01W dniu 4 kwietnia 2019 r. odbyło się w naszej szkole badanie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) - Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych, koordynowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – IEA z siedzibą w Amsterdamie, a w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
TIMSS jest najważniejszym międzynarodowym porównawczym badaniem edukacyjnym dzieci, których średni wiek w chwili testowania nie jest niższy niż 9,5 roku, czyli w Polsce uczniów klas czwartych. Badaniem objętych zostało 150 szkół w całym kraju.


W założeniach pomiaru umiejętności uwzględnia się programy nauczania matematyki i nauk przyrodniczych w różnych krajach. W badaniu TIMSS losowane są całe klasy, a ankiety wypełniane są także przez uczniów, rodziców, nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych oraz dyrektorów szkół.
W naszej szkole wylosowani do badania zostali uczniowie klas 4 a i 4 c, którzy dzielnie radzili sobie z różnorodnością zadań badawczych.

Koordynator - Elżbieta Siedlecka

 

CCI20190404